Գիտատեխնիկական առաջընթացի պատասխանատու

Deadline: 27 February 2021

Employment term: Permanent

Category: State/ Public/ Civil service

Job type: Full time

Location: Yerevan

Job description:

ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունը աշխատանքի է հրավիրում փորձառու մասնագետի համակարգի մարմիններում որպես Գիտատեխնիկական առաջընթացի պատասխանատու:  

 

Սույն պաշտոնը զբաղեցնող անձը պատասխանատու է երկրում գիտատեխնիկական ներուժի, տիեզերական ոլորտի, գերակայությունների զարգացման և առաջընթացի տեսլականի մշակման համար։ 

 

Job responsibilities

Աշխատանքային պարտականությունները տարանջատված են ըստ կատարողական երեք հիմնական նպատակի`

 1. Մշակել և իրականացնել գիտատեխնիկական զարգացմանն ուղղված ուսումնասիրություններ և բարեփոխային ռազմավարական քայլեր
 2. Ապահովել տիեզերական ոլորտի տեխնոլոգիաների զարգացմանն ուղղված գերկայությունների և հիմնական ուղղությունների մշակումը
 3. Աջակցել, զարգացնել և ամուր հիմք ստեղծել արդյունավետ թիմային համագործակցության համար։

 

Առաջին նպատակ՝  

մշակել և իրականացնել  գիտատեխնիկական զարգացմանն ուղղված ուսումնասիրություններ և բարեփոխային ռազմավարական քայլեր։

 

Բնորոշ պարտականություններն են՝

 • Բացահայտել գիտատեխնիկական ոլորտում միջազգային պահանջներն ու չափանիշները, ինչպես նաև կիրառելիության հնարավորությունները ՀՀ-ում,
 • Հավաքագրել գիտատեխնիկական ոլորտի ծրագրերի վերաբերյալ տվյալների բազա, և վերջինիս հիման վրա կատարված վերլուծությունների արդյունքում իրականացնել մոնիթորինգ և մշակել գիտության կողմից նոր տեխնոլոգիական լուծումների ու արտադրության մեջ ներդրման աշխատանքների իրականացման միջոցառումներ,
 • Խթանել գիտատեխնիկական կառույցների, ընկերությունների գործունեությանն ու համագործակցային միջավայրի ստեղծմանը,
 • Զարգացնել տիեզերական ոլորտի և գիտական գաղափարների նորագույն տեխնոլոգիական չափանիշներով մշակման և արտադրության մեջ ներդրման աշխատանքները,
 • Վերլուծել արտաքին և ներքին շուկաների գիտական գաղափարները, իրականացման մեխանիզմները և դրանց հիմա վրա գործնականորեն նոր և բարձր որակական ցուցանիշներով արդյունքների ապահովման համար ռազմավարական քայլեր մշակել։

 

Երկրորդ նպատակ՝  

ապահովել տիեզերական ոլորտի տեխնոլոգիաների զարգացմանն ուղղված գերակայությունների և հիմնական ուղղությունների մշակումը

 

Բնորոշ պարտականություններն են՝

 • Ապահովել տիեզերական բնագավառի զարգացման պետական ծրագրերի ու միջոցառումների մշակումը, դրանց իրագործումը և մոնիթորինգը,
 • Իրականացնել տիեզերական, բնական ու տեխնիկական գիտությունների բնագավառում գիտական հետազոտությունների իրականացմանը վերաբերող նորմատիվ իրավական ակտերի և ստանդարտների, վարչական ընթացակարգերի, ինչպես նաև միջազգային պայմանագրերի և այլ  փաստաթղթերի նախագծերի նախապատրաստումը, մշակումը ու դրանցով ստանձնած պարտավորությունների իրականացումը,
 • Ներկայացնել տիեզերական բնագավառում միջազգային համագործակցության ծրագրերի, տիեզերական բնագավառի միջազգային առաջատար ընկերությունների ներգրավման աշխատանքների վերաբերյալ առաջարկություններ,
 • Ապահովել հանրապետությունում տիեզերքի բնագավառում գիտատեխնիկական ներուժի (մարդկային ռեսուրսներ, հետազոտական կարողություններ, նորարարական էկոհամակարգ) զարգացմանն ուղղված ծրագրերի մշակումը և իրականացումը։

 

Երրորդ նպատակ՝  

աջակցել, զարգացնել և ամուր հիմք ստեղծել արդյունավետ թիմային համագործակցության համար։

 

Բնորոշ պարտականություններն են՝

 • Իրականացնել գիտատեխնիկական ոլորտում մարդկային ռեսուրսների կարողությունների զարգացման, այդ թվում՝ անհրաժեշտ մասնագետներին ներկայացվող պահանջների մշակման, կարողությունների գնահատման և նոր ռեսուրսների հավաքագրման աշխատանքներ,
 • Համակարգել թիմակիցների կողմից ներկայացված առաջարկությունները՝ միտված գիտական գաղափարների շուրջ նորագույն տեխնոլոգիաների մշակմանը, 
 • Համակարգել աշխատանքների ու գործառույթների բաշխումը աշխատակիցների միջև, բացահայտել առկա և պոտենցիալ խնդիրներն՝ ուղղված արդյունավետ աշխատանքային հարաբերությունների պահպանմանը։

Required qualifications

 • Բարձրագույն կրթություն ճարտարագիտության, տնտեսագիտության, աստղոֆիզիկայի, միջազգային հարաբերությունների ոլորտում,
 • 4+ տարվա համապատասխան աշխատանքային փորձ (աշխատանքային փորձը կիրառական մաթեմատիկայի կամ տնտեսագիտության ոլորտում կդիտվի որպես առավելություն), 
 • Հանրային ծառայության 3+ տարվա ստաժը կդիտվի որպես առավելություն,
 • Միջազգային փորձը կդիտվի որպես առավելություն,
 • Անգլերեն և ռուսերեն լեզուներով գրագետ հաղորդակցվելու ունակություն,
 • Պատրաստակամություն գործուղումների մեկնման, 
 • Վերլուծական միտք և խնդիրների արագ լուծելու կարողություն,
 • Հաղորդակցման և հանրային խոսքի գերազանց հմտություններ,
 • Կառավարչական տարբեր օղակների հետ համագործակցելու փորձառնություն,
 • Դժվարին պայմաններում որոշումներ կայացնելու և խնդիրները լուծելու կարողություն։

Required candidate level: Not defined

Professional skills

Analytical thinking

RA Law "On public services"

Soft skills

Problem solving 

Decision making

Strategic thinking

Communication skills in different languages

You can apply for this job just by following Application procedure.

Application procedures

Հետաքրքրված և համապատասխան թեկնածուներին խնդրում ենք անցնել հետևյալ հղմամբ՝ https://bit.ly/3nFemop

Please clearly mention that you have heard of this job opportunity on staff.am

Share this job via your favorite social media channel.

Արտոնությունների փաթեթ

 • Ժամանակին վճարվող աշխատավարձեր
 • Պարգևավճարների առկայություն
 • Մասնագիտական զարգացման հնարավորություն

View more

View Less

Contact details

Website https://hti.am/#

Phone: +37410590189

Address: 3 Վազգեն Սարգսյան փողոց, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն, Yerevan, Armenia