Accountant

Deadline: 10 February 2022

Employment term: Permanent

Category: Accounting/Bookkeeping/Cash register

Job type: Full time

Location: Yerevan

Job description:

Հաշվապահական գրասենյակը փնտրում է կարգապահ և փորձառու հաշվապահ՝ մեր մեծ թիմին միանալու համար:

Job responsibilities

 • ապահովել հաշվապահական հաշվառման վարումը, հաշվետվությունների ժամանակին կազմումն ու համապատասխան մարմիններին ներկայացումը
 • ընթացիկ հաշվապահական աշխատանքների կազմակերպում և համակարգում, օրենսդրությամբ սահամանված կարգով և ժամկետներում հարկային և վիճակագրական հաշվետվությունների կազմում, ստուգում, ամփոփում և ներկայացում, ֆինանսական հաշվետվությունների կազմում,
 • հարկային և հաշվապահական ոլորտներին առնչվող իրավական ակտերի փոփոխությունների, նախագծերի ուսումնասիրում
 • սահմանված լիազորությունների սահմաններում վճարային և հաշվարկային փաստաթղթերի հաստատում:

Required qualifications

 • Կրթական աստիճան (առնվազն բակալավրի կոչում) հաշվապահության, ֆինանսների բնագավառներում
 • Առնվազն 3 տարվա փորձ
 • Հաշվապահական հաշվառման ՀԾ կամ 1C ծրագրի գերազանց իմացություն
 • MS Office-ի (հատկապես Excel) գերազանց իմացություն, վերլուծական հմտություններ
 • Հայերեն լեզվով գրավոր և բանավոր հաղորդակցման գերազանց հմտություններ, ռուսերեն և անգլերեն լեզվի բավարար իմացություն
 • Պլանավորման և կազմակերպչական հմտություններ
 • Համագործակցում/թիմային աշխատանք
 • Գրավոր հաշվետվությունների կազմման հմտություններ
 • Պարտաճանաչություն
 • Կարգապահություն

Required candidate level: Senior

Salary: From 200000 AMD Net

Additional information

Դիմելու համար անհրաժեշտ է լուսանկարով ինքնակենսագրականը ուղարկել [email protected] հասցեին, թեմա դաշտում նշելով հաստիքի անվանումը:

Please clearly mention that you have heard of this job opportunity on staff.am

Professional skills

1c Accounting Software

Financial analysis

Tax legislation of RA

AS-Accountant

Soft skills

Leadership skills

Written communication skills

Time management

Customer/service oriented

Entrepreneurial thinking

Analytical skills

Teamwork

Fast orientation

Stress resistant

Share this job via your favorite social media channel.

Մեր առաքելությունը

Բարելավել Հայաստանի գործարարների տնտեսական բարեկեցությունն ու կյանքի որակը` ապահովելով նրանց համար առավելագույն շահավետ և նվազագույն ռիսկային գործարար պայմաններ։

Մեր առաքելության իրականացման ուղիներն են.

Հաշվապահական և հարկային հաշվառմանն առնչվող`

 • Ռիսկերի և հատուցումների բացահայտում, խնդիրների լուծման առաջարկների և խորհուրդների տրամադրում,
 • փաստաթղթաշրջանառության գործընթացներից ու մասնագիտական պատասխանատվությունից ազատում,
 • օրինական շահերի պաշտպանություն:

View more

View Less

Մեր առաջնահերթությունները

 • Բարձրորակ և մատչելի ծառայություններ
 • Հաճախորդների խնդիրների ամբողջական լուծումներ
 • Հաճախորդների վստահություն և համակրանք
 • Թիմի անդամների արժեքային համակարգ
 • Թիմի անդամների առողջություն և տրամադրություն
 • Թիմի անդամների սոցիալական  հմտություններ
 • Թիմի անդամների մասնագիտական հմտություններ
 • Թիմի անդամների մոտիվացիա և նվիրվածություն
 • Պետական և հանրային շահ
 • Ընկերության բարձր վարկանիշ
 • Ընկերության կայուն եկամուտ

View more

View Less

Մեր արժեքները

 • Ազնվություն
 • Բարիություն
 • Անկեղծություն
 • Բարեխղճություն
 • Արդարություն
 • Օբյեկտիվություն
 • Հուսալիություն
 • Պատասխանատվություն
 • Կարգապահություն
 • Թափանցիկություն
 • Գաղտնապահություն
 • Համարձակություն
 • Նպատակամետություն
 • Նախաձեռնողականություն
 • Պատրաստակամություն
 • Հոգատարություն
 • Հանդուրժողականություն
 • Հետևողականություն
 • Ինքնակրթություն
 • Աշխատասիրություն
 • Արհեստավարժություն
 • Նորարարություն

View more

View Less

Photo Gallery

Benefits

Teambuilding and corporate events
Business trips
Parental Leave

Contact details

Phone: +37411600000

Address: Երևան Վաղարշյան 12, Yerevan, Armenia