Graphic Designer

Deadline: 23 April 2021

Employment term: Permanent

Category: Art/Design/Architecture

Job type: Full time

Location: Yerevan

Job description:

We are looking for an energetic, creative and talented graphic designer to assist in the development of publications and multimedia products.

Job responsibilities

 • Develop and execute design projects that will be integrated across marketing channels
 • Adaptation of files according to UCO brand book and requirements,
 • Create dynamic graphic packages for various projects using Adobe packages
 • Develop graphic and web promotion materials
 • Participate in the creation and implementation of the UCO’s new products promotion campaigns
 • Design of printed and online advertising materials
 • Stay up-to-date with digital marketing trends.

Required qualifications

 • Bachelor’s degree in Graphic Design or related field
 • 3 years of experience working as a graphic designer (portfolio required).
 • Proficient in Adobe Creative Suite, Corel Draw
 • Good knowledge of Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects
 • Knowledge of UI/UX is a plus
 • Creative, innovative, and resourceful personality with the ability to handle multiple projects
 • Detail-oriented, flexible personality with excellent communication skill
 • Ability to provide accurate work estimates and deliver projects within deadlines
 • Ability to stay positive in stressful situations
 • Excellent presentation skills
 • Excellent knowledge of English and Armenian

Required candidate level: Not defined

Additional information

Interested candidates are welcome to send their CV to: [email protected] mentioning the position title ("Graphic Designer") in the subject line of the mail.

Please clearly mention that you have heard of this job opportunity on staff.am

Soft skills

Teamwork

Communicability

Share this job via your favorite social media channel.

SEF in Armenia

View more

View Less

Ինչպես գտնել աշխատանք 1 click-ով. ՍԵՖ Ինտերնեյշնլ ՈՒՎԿ Ծրագրի ղեկավար Անի Անանյանը staff.am նոր գործիքակազմի մասին

ՍԵՖ Ինտերնեյշնլ ՈՒՎԿ Ծրագրի ղեկավար Անի Անանյանը պատմում է՝ 

 • ինչպես են կիրառում staff.am օնլայն դիմումների կառավարման համակարգը համապատասխան մասնագետների հավաքագրման համար,
 • ինչ քայլեր է ձեռնարկում ՍԵՖ Ինտերնեյշնլ ՈՒՎԿ-ն լավագույն մասնագետների ներգրավման համար,
 • ինչքանով է կարևորվում հետադարձ կապը թեկնածուների հետ։

View more

View Less

Contact details

Website http://sefmicro.org

Phone: +37410202822

Address: 33 Davit Anhaght Street, Yerevan, Armenia

Find SEF International UCO on social media