Գլխավոր Հաշվապահ

Deadline: 12 April 2023

Employment term: Permanent

Category: Accounting/Bookkeeping/Cash register

Job type: Full time

Location: Ashtarak

Job description:

Նազանի ռեստորանը աշխատանքի է հրավիրում HoReCa ոլորտում աշխատանքային փորձ ունեցող Գլխավոր հաշվապահի:

Job responsibilities

 • Հարկային և ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստում և ներկայացում ՀՀ հարկային տեսչություն, ինչպես նաև այլ պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմիններ,
 • Հարկային և այլ պարտադիր վճարումների իրականացում ` ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված ժամկետներում և կարգով
 • Մասնակցություն Ընկերության բյուջեի պլանավորմանը և բյուջեի կատարման ընթացքի վերահսկմանը
 • Ստացված հաշիվների և ծառայությունների ձևակերպում. Բանկային փոխանցումների կատարում
 • Հաշիվների դուրսգրում (E-invoicing) 7 ՀԾ ծրագրում ձևակերպում
 • Օրական և միջանկյալ ներքին ֆինանսական հաշվետվությունների կազմում և ներկայացում ( եկամուտների և ծախսերի մասին հաշվետվություն,դրամական միջոցների մնացորդի և շարժի, դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերի և այլն)
 • Դրամարկղային գրքերի վարում, մուտքի և ելքի օրդերների կազմում, հսկողություն, Taxservice-ի և ձևակերպումների ճշտության ստուգում ՀԾ ծրագրում
 • Հիմնական միջոցների հաշվառման վարում
 • Աշխատավարձի հաշվարկ և ձևակերպումներ

Required qualifications

 • Բարձրագույն կրթություն հաշվապահության, ֆինանսների ոլորտներում
 • Առնվազն երկու տարվա աշխատանքային փորձ HoReCa ոլորտում
 • Հարկային օրենսդրության գերազանց իմացություն
 • Օտար լեզունների բավարար իմացություն
 • Տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն
 • Microsoft Office, e-Invoicing, Iiko ՀԾ ծրագրերի իմացություն
 • Վերլուծական մտածողություն և հետևողականություն

Required candidate level: Mid level

Additional information

Բոլոր այն անձինք, ովքեր հետաքրքրված են և ունեն համապատասխան աշխատանքային փորձ  կարող են իրենց CV-ն ուղարկել career@armeniawine.am  էլեկտրոնային փոստի հասցեին: Խնդրում ենք էլ. նամակի անվանման դաշտում հստակ նշել հաստիքի անվանումը:

Please clearly mention that you have heard of this job opportunity on staff.am

Professional skills

ArmSoft accounting software

Accounting

Soft skills

Time management

Share this job via your favorite social media channel.