Հաշվետար

Deadline: 01 April 2023

Employment term: Permanent

Category: Accounting/Bookkeeping/Cash register

Job type: Full time

Location: Yerevan

Job description:

Monetrise ընկերությունը փնտրում է հաշվետարի։

Job responsibilities

 • Փաստաթղթաշրջանառության վարում
 • Հաշվապահական ձևակերպումների իրականացում
 • Համապատասխան ծրագրային մուտքերի իրականացում
 • Կազմակերպության ֆինանսա-դրամարկղային գործառնությունների վերահսկում
 • Բաժնի գործավարության, փաստաթղթաշրջանառության աշխատանքներին օժանդակում
 • Ընթացիկ հաշվետվությունների վարում
 • 1C և ՀԾ ծրագրերի վարում
 • Փաստաթղթերի հիման վրա հարկային հաշիվների էլեկտրոնային դուրսգրում
 • Կադրային գործ
 • Անմիջական ղեկավարի կողմից այլ հանձնարարությունների կատարում:

Required qualifications

 • Վերլուծական մտածողություն
 • Ժամանակի պլանավորման և վերջնաժամկետների պահպանման ունակություն
 • Մեծ ծավալի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն
 • Տիրապետում e-invoicing համակարգին , MS Office (Word, Excel)
 • Հայերենի գերազանց տիրապետում, ռուսերենի իմացություն:

Required candidate level: Not defined

Additional information

Որակավորված և հետաքրքրված թեկնածուները կարող են դիմել՝ ուղարկելով իրենց CV-ն, hr@digitalcaramel.com էլ հասցեին։

Պարտադիր թեմա դաշտում նշել “Հաշվետար”։

 

Please clearly mention that you have heard of this job opportunity on staff.am

Professional skills

1c Accounting Software

Armenian tax legislation

Soft skills

Time management

Analytical skills

Share this job via your favorite social media channel.

Contact details

Website https://digitalcaramel.com

Address: Aygestan, Yerevan, Armenia

Find Digital Caramel on social media