Հաշվապահ

Deadline: 30 April 2021

Employment term: Contract

Category: Accounting/Bookkeeping/Cash register

Job type: Full time

Location: Yerevan

Job description:

Կանապեա Քեյթրինգ Ընկերությանը անհրաժեշտ է հաշվապահ

Job responsibilities

Աշխատանքային պարտականություններ՝

  1. Ամենօրյա պահեստի մուտքեր, դրամարկղային և բանկային գործառույթներ, կոմպլեկտավորումներ՝ արտադրանքների նյութածախսի հաշվարկ

        2. Առհաշիվ հաշվետվությունների կազմում, հաշվետու անձանց հետ մնացորդի ճշգրտւմ

        3. Դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերի վերահսկողություն

      4. Հաշիվների դուրսգրում ՀԾ-ում համապատասխան ծախսերի բաշխում և ճիշտ ժամանակին մատուցված ծառայության դիմաց հաշիվների դուրսգրում e-invoicing համակարգով

   5. Հաշվապահական բոլոր գործառությունների կատարում, ստուգում և համապատասխանեցում՝ գլխավոր հաշվապահի կողմից հանձնարարությունների կատարում

    6. Ամենամսյա գույքագրումներ

    7. Պատվերների գրանցում և վերահսկողություն

    8. Կալկուլյացիաների պարբերաբար ստուգում, հաշվարկում և ծրագրային ապահոովում

    9. Տնօրենի կողմից այլ հանձնարարությունների կատարում

Required qualifications

1. Բարձրագույն կրթություն՝ հաշվապահական ուղղությամբ կրթությունը կդիտվի որպես առավելություն

2. Նվազագույնը 1 տարվա աշխատանքային փորձ որպես հաշվապահ

3. Ցանկալի հմտություններ՝ e-Invoicing, Հայկական ծրագրեր

4. Աշխատասիրություն, աշխատանքի նկատմամբ պատասխանատվություն, թիմում աշխատելու ունակություն

Required candidate level: Mid level

Salary: From 120000 AMD Net

Additional information

Аpply online via staff.am and follow entire application process.

Share this job via your favorite social media channel.