Հաշվետվությունների բաժնի մասնագետ

Deadline: 31 January 2020

Employment term: Permanent

Category: Banking/credit

Job type: Full time

Location: Yerevan

Job description:

«ԱյԴի Բանկ»  ՓԲԸ-ն փնտրում է փորձառու, մոտիվացված և հմուտ թեկնածուի, ով պատասխանատու է ստորև նշված պարտականությունները կատարելու համար:

Job responsibilities

 • ՀՀ ԿԲ օրենքներով, որոշումներով, կարգերով և կանոնակարգերով սահմանված հաշվետվությունների հավաքագրում, կազմում և ստուգում` հաշվետվությունների կազմման և ստուգման ներքին ընթացակարգին համապատասխան,
 • Բանկի բաժնետերերին, խորհրդին, վարչությանը և ղեկավարությանը ներկայացվող հաշվետվությունների հավաքագրում, կազմում և ստուգում,
 • Արտաքին գործընկերներին ներկայացվող տեղեկատվության հավաքագրում և տրամադրում` ըստ պահանջի և պարբերականության,
 • Բանկի ներքին իրավական ու անհատական ակտերով սահմանված և/կամ անմիջական ղեկավարի  կողմից պահանջվող հաշվետվությունների տրամադրում,
 • Իր կողմից տրամադրվող տեղեկատվության և հաշվետվությունների արժանահավատության ապահովում,
 • Իրեն տրված իրավասությունների շրջանակներում իր գործառույթների ու պարտականությունների ամբողջական և լիարժեք կատարում,
 • Բանկի ներքին ակտերով սահմանված այլ գործառնությունների իրականացում։

Required qualifications

 • Բարձրագույն կրթություն,
 • Նվազագույնը 2 տարվա աշխատանքային փորձ,
 • Բանկային օրենսդրության իմացություն,
 • Համակարգչային գիտելիքներ,
 • Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների իմացություն,
 • Ճշտապահություն և պատասխանատվության զգացողություն,
 • Ուշադրություն մանրուքների նկատմամբ, միաժամանակ մի քանի առաջադրանքներ կատարելու հմտություն,
 • Գործարար էթիկայի նորմերի իմացություն և դրանց կիրառում։

Additional information

Փորձաշրջանի բարեհաջող ավարտից հետո Բանկն իր աշխատակիցներին առաջարկում է արտոնությունների լայն փաթեթ, մասնավորապես, բժշկական ապահովագրություն, պարգևատրման ճկուն համակարգ, սպորտային ակումբների ծառայություններից օգտվելու կորպորատիվ փաթեթ, արտոնյալ պայմաններով բանկային ծառայություններ և այլն:

Professional skills

Banking legislation of RA

Soft skills

Time management

Detail-oriented

Analytical skills

Sense of responsibility

Share this job via your favorite social media channel.

You can apply for this job just by following Application procedure.

Application procedures

Եթե Ձեր գիտելիքները, մասնագիտական փորձը և որակավորումները համապատասխանում են վերը նշված հաստիքի պահանջներին և Դուք հետաքրքրված եք միանալու ԱյԴի Բանկի թիմին, խնդրում ենք լրացնել հայտարարությանը կից ներկայացված դիմում-հայտը և այն ուղարկել [email protected] էլ.փոստի հասցեին՝ մինչև հայտարարության վերջնաժամկետը՝ վերնագիր (subject) տողում պարտադիր նշելով հաստիքի անվանումը։ Հարցազրույցի կհրավիրվեն նախնական ընտրությունն անցած դիմորդները։ 

Please clearly mention that you have heard of this job opportunity on staff.am

Contact details

Website https://www.idbank.am/

Phone: (010) 593-333, (060) 273-333

Address: 13 Vardanants str., Yerevan

Find ID Bank CJSC on social media