Իրավաբան

Deadline: 31 March 2023

Employment term: Permanent

Category: Banking/credit

Job type: Full time

Location: Yerevan

Job description:

Հայաստանի Զարգացման և Ներդրումների Կորպորացիան փնտրում է աշխատակից, ով ունի վերլուծական կարողություններ, արդյունավետ բանակցելու և համագործակցելու հմտություն, պատասխանատվության զգացում, արդյունքին և նպատակին ուղղվածություն, ճկունություն, թիմում աշխատելու հմտություն, ով պատասխանատու է ստորև նշված պարտականությունների կատարման համար։

Job responsibilities

 • Ընկերության ընթացիկ գործունեության իրավական սպասարկում
 • Ընկերության իրավական բնույթի փաստաթղթերի, այդ թվում` ներքին իրավական ակտերի, պայմանագրերի, համաձայնագրերի նախագծերի մշակում
 • Ընկերության կառավարման մարմինների, Վարկային/Լիզինգի կոմիտեի նիստերի արձանագրությունների կազմում
 • Վարկային/Լիզինգի հայտերի վերաբերյալ իրավական եզրակացության տրամադրում
 • Ընկերության շահերի ներկայացում պետական, ոչ պետական մարմիններում և այլ կառույցներում
 • Ընկերության գործընկերների և հաճախորդների հետ իրավական խնդիրների և հնարավոր լուծումների վերաբերյալ բանակցությունների վարում
 • Իրականացնել պետական, տեղական ինքնակառավարման մարմինների և այլ կազմակերպությունների միջև նամակագրության վարմանը աջակցություն` ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխան
 • Ընկերության գործունեությանն առնչվող իրավական բնույթի այլ հանձնարարությունների կատարում
 • Անմիջական ղեկավարի հանձնարարությունների կատարում

Required qualifications

 • Վերլուծական կարողություններ, պարտաճանաչության և պատասխանատվության բարձր զգացում, արդյունքների ստացման նպատակասլացություն, սեղմ ժամկետներում աշխատանքների կատարման ճկունություն, թիմում աշխատելու և հաղորդակցման հմտություններ:
 • Նվազագույնը 3 տարվա մասնագիտական փորձ մասնագիտական փորձ իրավաբանական ոլորտում
 • Համակարգչային ծրագրերից օգտվելու իմացություն (MS Office)
 • Հայերենի իմացություն (գերազանց), ռուսերենի և անգլերենի իմացություն (լավ)։

Required candidate level: Senior

Additional information

Համապատասխան որակավորում ունեցող թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել իրենց ինքնակենսագրությունը (հայերեն լեզվով, 3X4 չափսի լուսանկարով)` hr@dica.am էլ. հասցեով` պարտադիր նշելով աշխատատեղի անվանումը, որին հավակնում են:

Հարցազրույցի կհրավիրվեն միայն նախնական փաստաթղթային ընտրությունն անցած անձինք:

Please clearly mention that you have heard of this job opportunity on staff.am

Professional skills

MS Office

Soft skills

Analytical skills

Teamwork

Share this job via your favorite social media channel.

Contact details

Website https://dica.am/

Phone: +37410708020

Address: 27 Nairi Zaryan Street, Yerevan, Armenia

Find Հայաստանի Զարգացման և Ներդրումների Կորպորացիա ՈՒՎԿ ՓԲԸ on social media