Իրավաբանական Տնօրեն

Deadline: 14 May 2021

Employment term: Permanent

Category: Legal

Job type: Full time

Location: Yerevan

Job description:

Դիջիթեյն ընկերությունը փնտրում է Իրավաբանական Տնօրենի, ով ղեկավարաելու է իրավաբանական տնօրինության աշխատանքները։

Job responsibilities

 • Ղեկավարել իրավաբանական տնօրինության աշխատանքները, ապահովել Ընկերության հետ փոխկապակցված այլ կազմակերպությունների ընթացիկ իրավական սպասարկումը,
 • Կազմել իրավական սպասարկման ռազմավարությունը, վեր հանել առկա ռիսկերը և ներկայացնել դրանց գործնական լուծման ճանապարհները,
 • Առաջարկել կորպորատիվ կառավարման արդյունավետ մոդելներ, որպեսիք կարող են արդյունավետ գործել ինչպես ներազգային, այնպես էլ միջազգային մակարդակներում,
 • Վերահսկել Ընկերության և նրա հետ փոխկապակցված այլ կազմակերպությունների ընթացիկ իրավական գործառույթների ամենօրյա կառավարումը և ճշգրիտ իրավաբանական խորհրդատվության տրամադրումը,  
 • Մասնակցել Ընկերության և նրա հետ փոխկապակցված այլ կազմակերպությունների ներքին կանոնակարգող փաստաթղթերի (քաղաքականություն, կարգ, կանոնակարգ և այլն) մշակմանը, վերանայման և փոփոխմանը,
 • Ապահովել ընկերության, ինչպես նաև ընկերության կողմից իրավական սպասարկում ստացող անձանց կողմից կնքվող բոլոր պայմանագրերի իրավական փորձաքննությունը, ընկերությունից ելք արվող փաստաթղթերի օրինականությունը,
 • Ընկերության և նրա հետ փոխկապակցված այլ կազմակերպությունների արտադատական և դատական վեճերի լուծման ուղղությունների մշակում, դատական ներկայացուցչության ապահովում քաղաքացիական, վարչական և քրեական դատավարությունների կամ վարչական վարույթների շրջանակներում,
 • Ընկերությանը և նրա հետ փոխկապակցված այլ կազմակերպություններին աշխատանքային հարաբերությունների հետ կապված հարցերով խորհրդատվության մատուցում, այդ թվում օտարերկրացի աշխատակիցների հետ կապված իրավական խնդիրների կարգավորում,
 • Իրավաբանական անձանց ստեղծման, կանոնադրական կապիտալի փոփոխության, վերակազմակերպման և լուծարման գործընթացների իրավական սպասարկում,
 • Ընկերության շահերի ներկայացում պետական և ոչ պետական մարմիններում, տեղական ինքնակառավարման մարմիններում, միջազգային և այլ կառույցներում,
 • Օրենքների նախագծերի մշակում, դրանց իրավական փորձաքննության իրականացում,
 • Ընկերության և նրա հետ փոխկապակցված այլ կազմակերպությունների ընթացիկ իրավական սպասարկման համար անհրաժեշտ այլ աշխատանքների կատարում:

Required qualifications

 • Բարձրագույն իրավաբանական կրթություն:
 • Փաստաբանական գործունեության արտոնագրի առկայություն:
 • Առնվազն 7 տարվա աշխատանքային փորձ իրավաբանական գրասենյակում կամ առևտրային կազմակերպությունում՝ որպես ներքին իրավախորհրդատու, որից 2 տարին ղեկավարա աշխատանքի փորձ:
 • Քաղաքացիական, վարչական, վիճակախաղերի, ինտերնետ շահումով խաղերի, լիցենզավորման, գովազդի, բեռնափոխադրումների և ոգելից խմիչքների մասին օրենսդրության իմացություն: Քրեական,հարկային և օրենսդրության վերաբերյալ գիտելիքների առկայություն: Միջազգային իրավունքի և անձնական տվյալների պաշտպանության մասին, փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին օրենսդրության իմացություն:
 • Հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն:
 • MS Office, 1C, Mulberry, Jira ծրագրերից օտգվելու իմացություն:
 • Արդյունավետ հաղորդակցվելու և բանակցելու հմտություն։
 • Ժամանակի կառավարման հմտություն։
 • Վերլուծելու և որոշումներ կայացնելու ունակություն:
 • Միջանձնային շփման հմտություններ, գործընկերների հետ արդյունավետ աշխատանքային հարաբերություններ կառուցելու ունակություն։
 • Պատասխանատվության բարձր զգացում և լարված իրավիճակներում աշխատելու կարողություն։

 

 

Required candidate level: Senior

Professional skills

MS Office

Soft skills

Leadership skills

You can apply for this job just by following Application procedure.

Application procedures

Համապատասխան թեկնածուները կարող են դիմել հետևյալ հղումով ։

Please clearly mention that you have heard of this job opportunity on staff.am

Share this job via your favorite social media channel.

Photo Gallery

Benefits

Free language courses
Teambuilding and corporate events
Local and online training package
Complimentary tea, coffee and refreshments
Day offs
Gamezone or fun activities
Free parking
Staff referral program
Professional Certification/College Reimbursement
Business trips
Corporate swags from Company Swag stores

Contact details

Website http://www.digitain.com

Find Digitain on social media