Java Developer

Deadline: 05 May 2021

Employment term: Permanent

Category: Software development

Job type: Full time

Location: Yerevan

Job description:

We are looking for a dedicated and mission-oriented Java Developer who will embrace the challenge of being on the font edge of the exciting engagement with a key client of ours. The ideal candidate is a team player who must be able to quickly learn and apply new technologies while also delivering value in our fast-paced, agile environment.Strong instincts, great problem solving skillsand ability to colloborate with teammates are critical.

Job responsibilities

 • Collaborate with other agile team members to develop high quality code and software applications
 • Conduct development, testing, and debugging code and software applications of a high complexity
 • Participate in troubleshooting and resolving defects in production code and software applications
 • Demonstrated ability to work effectively in a team environment as well as independently
 • Demonstrated ability to communicate effectively in verbal and written forms
 • Demonstrated ability and willingness to learn emerging technologies
 • Demonstrated ability to handle direct customer interaction professionally

Required qualifications

 • 3+ years of software development experience
 • Extensive professional working experience as a Java developer in J2EE using any of the following products: Spring, Apache Wicket, GWT, Struts, Hibernate, Elasticsearch, ActiveMQ
 • Good understanding of OOP programming principles and design patterns
 • Good knowledge of Data Structures and their use cases
 • Working experience in Oracle or any other RDBM
 • Working experience in development of multi-layered client-server applications is a plus
 • Working experience in NoSQL databases is a plus
 • Knowledge in TDD principles is a plus
 • Experience in a true agile/scrum environment is a plus
 • Good knowledge of English.

Required candidate level: Mid level

Additional information

We know what you want...

 • Competitive salary 
 • Sustainability and no worries about future 
 • Code quality and professional approach 
 • Interesting projects and challenging environment 
 • Talented professionals eager to share their knowledge 
 • Training and business trip opportunities  
 • Flexible vacation and day-off policy 
 • Health insurance, English classes, Lunch vouchers  
 • Creative and cozy office 
 • Freedom and fun 
 • Massage and this is not a joke :-)

Professional skills

Hibernate

Java

Spring framework

J2EE

Soft skills

Problem solving 

Proactive

Hard-working

Team player

Mindfulness

Fast Learning

You can apply for this job just by following Application procedure.

Application procedures

If this sounds like your next challenge then apply now! For application please follow this Link

Please clearly mention that you have heard of this job opportunity on staff.am

Share this job via your favorite social media channel.

Մեր բենեֆիթների փաթեթը

SFL-ը տեղեկատվական տեխնոլոգիաներով զբաղվող ընկերություն է, իսկ թիմակիցները միայն ՏՏ մասնագետներ են: SFL-ի ամենօրյա աշխատանքի նպատակը ընկերության կողմից ստեղծված տեխնոլոգիայի միջոցով դարձնել մարդկանց կյանքն ավելի հարմար, ավելի դյուրին և ապահով, փոփոխել առօրյան դեպի լավը։ Ի դեպ, SFL-ն այն քիչ ՏՏ ընկերություններից է, որը ԱՄՆ-ում ներկայացուցչություն է հիմնել ՀՀ-ում արդեն կայացած թիմ ունենալուց հետո։ 

Իսկ թիմում բոլոր ինժեներները հնարավորություն ունեն աշխատելու տարբեր բնույթի պրոյեկտներում, տարբեր ոլորտներում և տարբեր տեխնոլոգիաներով, որը նրանց թույլ է տալիս անընդհատ զարգանալ և նոր հմտություններ ձեռք բերել, ինչպես նաև օգտվել ընկերության կողմից տրամադրվող բենեֆիթների փաթեթից՝

-  Ուժեղ մասնագիտական թիմ,

- Ժամանակակից տեխնոլոգիաներով իրականացվող պրոյեկտներ եւ նոր հմտություններ ձեռք բերելու լայն հնարավորություններ,

Մենթորության ծրագիր,

- Մրցունակ աշխատավարձ,

- Մասնակցություն միջազգային կոնֆերանսներին, փոխանակման ծրագիր արտասահմանյան գործընկերների հետ,

Աշխատանքային ճկուն ժամային գրաֆիկ եւ տնից աշխատելու հնարավորություն,

- Անսահմանափակ վճարվող “Day off”-եր,

- Հավելավճարներ (referral բոնուսներ, ամուսնության, երեխայի ծննդյան կապակցությամբ),

- Բժշկական ապահովագրություն,

- Ժամանակակից, հարմարավետ եւ ուրախ գրասենյակ,

- Լանչի կազմակերպում, միրգ, սուրճ, բնական հյութ,

- Մերսում,

- Օրվա ընթացքում քնելու եւ հանգստանալու հնարավորություն (Մեծ,
հարմարավետ բազմոց եւ տաք ծածկոց ։)) )

Թիմային, կորպորատիվ միջոցառումներ։

View more

View Less

Մեր մասին

View more

View Less

Contact details

Website https://sflpro.com/

Phone: +37460460203

Address: 24/19 Azatutyan ave., 3rd floor, 0014, Yerevan, Armenia

Find SFL on social media