Apply with Email

Առաքման բաժնի կորդինատոր

With email

Deadline: 23 June 2024

Employment term: Permanent

Category: Sales/service management

Job type: Full time

Location: Yerevan

Job description:

Պռոշյանի կոնյակի գործարան ՍՊ Ընկերությունը, իր թիմին միանալու համար, աշխատանքի է հրավիրում պատասխանատու մասնագետի՝ Առաքման բաժնի կորդինատորի թափուր հաստիքը համալրելու համար

Job responsibilities

 • Ապրանքների մուտքագրում, ելքագրում 1 C ծրագրով
 • Համակարգել և վերահսկել առաքման շղթայի գործողությունները
 • Վերահսկել առաքման բաժնի թիմի և կցված մասնաճյուղերի աշխատանքային գործառույթների կատարումը ըստ կանոնակարգերի
 • Կազմակերպել և վերահսկել բաժնի գործառույթները
 • Մշակել առաքման գործընթացի արդյունավետ ռազմավարություն
 • Վերհանել առաջացող խնդիրները և առաջարկել լուծումներ
 • Կատարել առաքումների հետ կապված վերլուծություններ և կազմել հաշվետվություններ
 • Ղեկավարի կողմից տրվող այլ աշխատանքային հանձնարարությունների իրականացում։

Required qualifications

 • 1C և Excel ծրագների վարժ տիրապետում
 • Սպասարկման ոլորտի կանոնների և նորմերի իմացություն
 • Տվյալների հավաքագրելու,կառավարելու և վերլուծելու կարողություն
 • Նախաձեռնողականություն
 • Առաջնորդության և թիմին մոտիվացնելու ունակություն
 • Կոնֆլիկտային իրավիճակներ լուծելու ունակություն
 • Խնդիրները վերհանելու, որոշումներ կայացնելու հմտություն,
 • Բարձրագույն կրթություն
 • Աշխատանքային փորձը պարտադիր է

Required candidate level: Mid level

Additional information

Аpply online via staff.am and follow entire application process.

Soft skills

Leadership skills

Apply with Email

Share this job via your favorite social media channel.

Contact details

Website https://www.proshyan.am/

Phone: +37411777799

Address: Աշտարակի խճուղի 47/5, Yerevan, Armenia