Apply with Email

Ավագ Հաշվապահ

With email

Deadline: 20 June 2024

Employment term: Permanent

Category: Accounting/Bookkeeping/Cash register

Job type: Full time

Location: Vagharshapat

Job description:

 • Ի պաշտոնե փոխարինում է Գլխավոր Հաշվապահին Գլխավոր Հաշվապահի բացակայության ժամանակ, փորձագետ հաշվապահի որակավորում ունենալու պարագայում։
 • Կազմակերպում և կատարում է ՈւՎԿ ֆինանսական գործառույթները ըստ հաստատված բյուջեի
 • Վարում է ՈւՎԿ հաշվապահական հաշվառումը համաձայն Հաշվապահական հաշվառման մասին ՀՀ օրենքի:
 • Սահմանված կարգով և ժամկետներում կազմում է ՈւՎԿ հարկային և այլ պարտադիր հաշվետվությունները:
 • Կատարում է հարկային հաշվառումը, հարկերի և այլ պարտադիր վճարումների ժամանակին իրականացումը:
 • Կազմակերպում և կատարում է ՈւՎԿ և այլ կազմակերպությունների միջև կնքված պայմանագրերից բխող ֆինանսական պարտավորությունների պատշաճ իրականացումը:
 • Պատրաստում է բանկային գործարքների համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը:
 • Գլխավոր Հաշվապահի բացակայության ժամանակ Կատարում է ՈւՎԿ-ի կողմից աշխատավարձերի, աշխատանքի վարձատրությանը հավասարեցված այլ վճարումների և օրենքով սահմանված փոխհատուցումների ու նպաստների հաշվարկումը և ժամանակին վճարումը:

Job responsibilities

 • Օրենսդրությանը լիովին համապատասխան, լիարժեք և անթերի հաշվապահական հաշվառում
 • Ճշգրիտ և ժամանակին ներկայացված հաշվետվություններ
 • Ֆինանսական գործարքներ՝ խիստ համապատասխան ՀՀ օրենսդրությանը, ՈւՎԿ Կանոնադրությանը, Քաղաքականությունների, Կանոնակարգերի և ներքին նորմատիվ ակտերի պահանջներին

Required qualifications

 • Բարձրագույն կրթություն
 • Ֆինանսաբանկային համակարգում առնվազն երկու տարվա աշխատանքային փորձ
 • Համապատասխան որակավորման(լիցենզիայի) առկայություն
 • Հաշվապահական ոլորտում առնվազն երկու տարվա փորձ
 • Հայերենի գերազանց իմացություն, ռուսերենի և անգլերենի գործառնական մակարդակի իմացություն
 • Համակարգչային հմտություններ

Required candidate level: Senior

Additional information

Դիմել ցանկացողները կարող են ուղարկել ինքնակենսագրականը cv@eclof.am հասցեին, նամակի թեմա դաշտում գրելով Ավագ Հաշվապահ 

Հարցազրույցի կհրավիրվեն միայն այն դիմորդները, ովքեր կհամապատասխանեն ներկայացված պահանջներին։

 

Please clearly mention that you have heard of this job opportunity on staff.am

Soft skills

Ability to work independently

Personal branding

Time management

Flexible

Logical thinking

Teamwork

Hardworking

Apply with Email

Share this job via your favorite social media channel.

Contact details

Website http://eclof.am/am

Phone: +37460373060

Address: 2/1 Baghramyan St, Vagharshapat, Armenia

Find ECLOF Armenia on social media