Chief Accountant

Apply with Email

Deadline: 27 April 2024

Employment term: Contract

Category: Accounting/Bookkeeping/Cash register

Job type: Full time

Location: Yerevan

Job description:

<< Հիտեքս Պլաստիկ >> ՓԲ ընկերությունը փնտրում է իր նոր թիմակցին և աշխատանքի հրավիրում Գլխավոր հաշվապահի, ով կմիանա ընկերության ֆինանսական թիմին:

Եթե պատրաստ ես մասնագիտական ներդրում ունենալ արտադրական ընկերությունում, և , վստահաբար, գրանցել նաև անձնական կարիերայի աճ, ապա Բարի Գալուստ << Հիտեքս Պլաստիկ >>

Job responsibilities


 • Կատարել հաշվապահական հաշվառման վարումը ՀԾ և E-invoicing -ով, հաշվետվությունների ժամանակին կազմումն ու ստուգումը,
 • Կատարել ձեռք բերված ապրանքանյութական արժեքների ընդունման,պահեստավորման, պահեստավորված միջոցների շարժի հաշվառման աշխատանքները,
 • Կատարել կնքված պայմանագրերի շրջանակներում կատարված աշխատանքների, մատուցված ծառայությունների և մատակարարված ապրանքների գծով ստացված վճարային փաստաթղթերի ճշտության ստուգումը և հաշվառումը,
 • Կատարել դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերի հաշվառումը,
 • Հարկային և ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստում և ներկայացում ՀՀ հարկային տեսչություն, ինչպես նաև այլ պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմիններ,
 • Հարկային և այլ պարտադիր վճարումների իրականացում ` ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված ժամկետներում և կարգով
 • Ընկերության գործունեությանն առնչվող իր իրավասության մեջ մտնող այլ հանձնարարությունների կատարում
 • Բանկային հաշիվների վարում
 • Պատասխանատու լինել ընկերության ֆինանսական քաղաքականության իրականացման համար
 • Վերլուծել շահութաբերությունը, պատրաստել կանխատեսումներ և բյուջե /բիզնես պլանավորում/
 • Վերանայել ֆինանսական տվյալները և պատրաստել ամսական և տարեկան հաշվետվություններ

Required qualifications

 • Տնտեսագիտության/Հաշվապահական/Ֆինանսների մագիստրոսի կոչում կամ համարժեք: Նախընտրելի է ACCA կամ CFA
 • Ոչ պակաս, քան 2 տարվա աշխատանքային փորձ ֆինանսների և հաշվապահական հաշվառման ոլորտի ղեկավար պաշտոններում
 • ՀԾ - հաշվապահական ծրագրերի իմացություն
 • Հարկային, աշխատանքային և մաքսային օրենսդրության գերազանց իմացություն
 • Հաղորդակցման և բանակցային հմտություն
 • Գերազանց վերլուծական հմտություններ
 • Ինքնակրթվելու միտում
 • Ծանրաբեռնված աշխատանքի պատրաստակամություն
 • Բյուջեի և բյուջեի կառավարման հմտություններ
 • Ուժեղ վերլուծական հմտություններ
 • Ուժեղ կառավարչական հմտություններ
 • Հայերեն , անգլերեն, ռուսերեն լեզուների գրավոր և բանավոր իմացություն
 • Microsoft Excel գերազանց իմացություն

Required candidate level: Senior

Additional information

Աշխատանքային օրեր՝ երկ- ուրբաթ

Աշխատանքային ժամեր՝ 10:00-17:00-ը:

Հասցե՝ Հակոբ Հակոբյան 3/8 

Հետաքրքրված անձինք կարող են դիմել ՝ ուղարկելով իրենց CV - երը hytex@hytex.am  էլ.  հասցեին :

 

Please clearly mention that you have heard of this job opportunity on staff.am

Professional skills

Business management

Soft skills

Leadership skills

Special tag

Master's degree

Share this job via your favorite social media channel.