Էլեկտրոնային փոխանցումների բաժնի ղեկավար

Apply with Email

Deadline: 19 July 2024

Employment term: Permanent

Category: Banking/credit

Job type: Full time

Location: Yerevan

Job description:

«ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ-ն փնտրում է փորձառու և մոտիվացված թեկնածուի, ով կմիանա բանկին որպես Էլեկտրոնային փոխանցումների բաժնի ղեկավար, ով պատասխանատու է ստորև նշված պարտականությունները կատարելու համար:

Job responsibilities

 • Ապահովել և վերահսկել բաժնի ընթացիկ գործառույթների անխափան իրականացումը, մասնավորապես․
  • BankMail համակարգով փոխանցումների ուղարկում և ստացված փոխանցումների մշակում
  • SWIFT և SPFS համակարգերով Թղթակցային հարաբերությունների և Գանձապետական գործառնությունների սպասարկման բաժինների կողմից պատրաստած և առաջին հաստատում անցած գործարքների և այլ հաղորդագրությունների երկրորդ հաստատում
  • SWIFT GPI Tracker համակարգի շահագործում,
  • Siron Embargo համակարգով փոխանցումների շարժի հետևում,
 • Մշակել ստորաբաժանման գործունեությունը կանոնակարգող ընթացակարգերը, ապահովել ընթացակարգերով նախատեսված գործառույթների պատշաճ իրականացումը,
 • Ապահովվել ստորաբաժանման աշխատանքների համապատասխանությունը Բանկի ներքին իրավական ակտերին և ՀՀ օրենսդրության պահանջներին
 • Ներկայացնել բաժնի աշխատանքների օպտիմալացման և խնդիրների լուծումների առաջարկներ,
 • Աջակցել աշխատակիցների ուսուցմանը, վերապատրաստմանը և խրախուսման ուղղված աշխատանքներին։

Required qualifications

 • Բարձրագույն կրթություն,
 • Առնվազն 5 տարվա աշխատանքային փորձ՝ բանկային ոլորտում,
 • Նվազագույնը 3 տարվա աշխատանքային փորձ էլեկտրոնային փոխանցումների ոլորտում,
 • Bankmail, SWIFT և SPFS ծրագրերի իմացություն,
 • Համակարգչային խորացված գիտելիքներ, MS Office -ի լավ իմացություն,
 • Բանկային օրենսդրության իմացություն,
 • LS Bank ծրագրի իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն,
 • Ղեկավարման փորձը կդիտվի որպես առավելություն,
 • Անգլերեն, ռուսերեն, հայերեն լեզուների լավ իմացություն,
 • Ինքնակազմակերպման և ժամանակի կառավարման հմտություններ,
 • Գերազանց միջանձնային և խնդիրներ լուծելու հմտություններ,
 • Հաղորդակցման, թիմի ղեկավարման հմտություններ,
 • Աշխատանքի օպտիմալ կառավարման հմտություններ,
 • Որոշումներ կայացնելու ունակություն,
 • Միաժամանակ մի քանի առաջադրանք կատարելու կարողություն,
 • Մանրուքների նկատմամբ ուշադրություն,
 • Խնդիրների արագ և արդյունավետ լուծման կարողություններ,
 • Թիմում արդյունավետ աշխատելու ունակություն,
 • Ճշտապահություն և պատասխանատվության զգացողություն,
 • Գործարար էթիկայի նորմերի իմացություն և դրանց կիրառում։

Required candidate level: C level

Additional information

Փորձաշրջանի բարեհաջող ավարտից հետո Բանկն իր աշխատակիցներին առաջարկում է արտոնությունների լայն փաթեթ, մասնավորապես, բժշկական ապահովագրություն, պարգևատրման ճկուն համակարգ, սպորտային ակումբների ծառայություններից օգտվելու կորպորատիվ փաթեթ, արտոնյալ պայմաններով բանկային ծառայություններ և այլն:

 

Please clearly mention that you have heard of this job opportunity on staff.am

Professional skills

LSoft

MS Office

Swift

Soft skills

Ability to work independently

Leadership skills

Problem solving 

Share this job via your favorite social media channel.

Mission, Vision and Values

Our Mission

Our business is about getting the unconditional right to be our customers’ first choice as the best innovative bank in Armenia.

Our Vision

To become a leading digital bank by expanding our innovative customer-focused business via breakthrough growth.

Our Values 

 • We are innovative
 • We are transparent 
 • We are credible
 • We are loyal 
 • We are a team

View more

View Less

Photo Gallery

Benefits

Medical insurance
Local and online training package
Professional Certification/College Reimbursement
Free language courses
Day off
"Baby born" package
Annual salary review
Reward System
Teambuilding and corporate events

Contact details

Website https://www.idbank.am/

Phone: +37410593333

Address: 13 Vardanants str., Yerevan, Armenia

Find IDBank CJSC on social media