Export specialist

Apply with Email

Deadline: 18 April 2024

Employment term: Permanent

Category: Sales/service management

Job type: Full time

Location: Yerevan

Job description:

"Էյ Ընդ Էմ Ռեյր" Ընկերության վաճառքի բաժնին անհրաժեշտ է արտահանման մասնագետ ՝արտահանման գործընթացների կազմակերպման համար ։

Job responsibilities

  • Ապահովել և վերահսկել կազմակերպության արտադրատեսակի արտահանման և բեռափոխադրումների ամբողջ գործընթացը, կազմել և վերահսկել անհրաժեշտ փաստաթղթաշրջանառությունը
  • Համաձայնեցնել առաքման ժամանակացույցը
  • Արտադրանքի պահանջարկի,սպառման ծավալների,գնային քաղաքականության,սպառողների նախասիրությունների վերաբերյալ տեղեկատվության վերլուծությունների իրականացում
  • Մաքսային բրոքերների և հայտարարագրողների հետ համագործակցություն
  • Արտահանման գործընթացի մեջ ներգրավված՝ ընկերության մյուս ստորաբաժանումների հետ նամակագրության պահպանում
  • Աշխատանքների ընթացքի և արդյունքի վերաբերյալ հաշվետվությունների կազմում
  • Կապ արտերկրյա գործընկերների հետ,ամենօրյա նամակագրություն

Required qualifications

  • Բարձրագույն կրթութուն տնտեսագիտության ոլորտում
  • Համապատասխան ոլորտի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային փորձ
  • Բանակցություններ վարելու գերազանց հմտություններ,ռուսերենի գերազանց և անգլերենի լավ իմացություն

Required candidate level: Senior

Additional information

Հնգօրյա աշխատանքային շաբաթ , ութ-ժամյա աշխատանքային օր

Please clearly mention that you have heard of this job opportunity on staff.am

Professional skills

Financial analysis

Soft skills

Presentation skills

Share this job via your favorite social media channel.

Contact details

Phone: (011) 977-972

Address: 4/7 Amiryan str, Yerevan, Armenia