Ֆինանսական բաժնի ղեկավար

Deadline: 16 April 2023

Employment term: Freelance

Category: Finance Management

Job type: Full time

Location: Yerevan

Job description:

Baklachoff collection-ը աշխատանքի է հրավիրում փորձառու ֆինանսական մասնագետի, ով պատասխանատու կլինի ամբողջ ընկերության ֆինանսական ներքին և արտաքին գործընթացների համար:

Job responsibilities

 • Պատասխանատու է ընկերության ընդհանուր ֆինանսական քաղաքականության, ընկերության բյուջեի պլանավորման և ներքին ֆինանսական վերահսկողության համար
 • Պատասխանատու է բյուջեի և ընկերության ծախսերի վերահսկողության համար
 • Հետևում է շուկայական գներին
 • Մշակում է ֆինանսական հաշվետվությունները ընկերության պահանջներին համապատասխան
 • Վերլուծում է ընկերության շահութաբերության աստիճանը ծախսերի կառուցվածքի հիման վրա
 • Կատարում է համապատասխան հաշվապահական ծրագրերով մուտքեր, կազմել պահանջվող հաշվետվություններ
 • Ուսումնասիրում է շուկայի ինֆլյացիոն և դեֆլյացոն ռիսկերը
 • Վերադաս ղեկավարներին տեղեկացնում է ընկերության ֆինանսական դրության, հետագա փոփոխությունների միտումների, ֆինանսական գործառնությունների արդյունքների վերաբերյալ
 • Պատասխանատու է ընկերության հաշվապահական հաշվետվությունների ճշգրիտ վարման, ինչպես նաև անհրաժեշտ հաշվապահական հաշվետվությունների և փաստաթղթերի պատրաստման համար
 • Կազմակերպում է ընկերության հաշվապահական հաշվառումը և վերահսկում կատարումը
 • Ղեկավարում է իր ենթակայության տակ գտնվող բաժինը

Required qualifications

 • Առնվազն 4 տարվա ֆինանսական և հաշվապահական հաշվառման փորձի առկայությունը պարտադիր է
 • Ֆինանսական/տնտեսական/հաշվապահական բարձրագույն կրթություն
 • Խորացված մասնագիտական գիտելիքներ
 • ՀՀ հարկային օրենսդրության գերազանց իմացություն
 • Ռուսերեն և Անգլերեն լեզուների միջին/մասնագիտական իմացություն

Required candidate level: Senior

Additional information

Аpply online via staff.am and follow entire application process.

Professional skills

MS Excel

iiko

Soft skills

Leadership skills

Problem solving 

Flexible

Ability to work under pressure

Hardworking

Team management

Hard-working

Share this job via your favorite social media channel.

Contact details

Website http://www.baklachoff.com

Phone: (010) 507-777, (093) 880-880

Address: Վարդանանց փակուղի 8, 1/4 տարածք, Yerevan, Armenia

Find Baklachoff Collection on social media