Գանձապահ-մենեջեր սկսնակ /ք. Երևան, Գոգավան/

Apply with Email

Deadline: 01 May 2024

Employment term: Permanent

Category: Banking/credit

Job type: Full time

Location: Yerevan

Job description:

Բանկի կողմից մատուցվող ծառայությունների և բանկային գործիքների վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրումը հաճախորդներին (ավանդների, վարկերի տոկոսադրույքների, բանկում հաշիվների բացման, վարման, գործող սակագների , հաշվի մնացորդների վերաբերյալ և այլն)

Հաճախորդների դրամարկղային պատշաճ սպասարկման իրականացում, դրամի հաշվման և ինկասացման գործընթացի կազմակերպումը, հաճախորդներին Pos-terminal-ներով սպասարկումը, կոմունալ վճարումների իրականացում

Հաճախորդների հաշիվների վերաբերյալ տեղեկանքների կազմումը

ՀՀ օրենսդրությունից և Բանկի ներքին իրավական ակտերից բխող այլ պարտականությունների իրականացնումը

Job responsibilities

1. Հաճախորդներին Բանկի կողմից մատուցվող ծառայությունների և բանկային գործիքների վերաբերյալ լիարժեք տեղեկատվության տրամադրում (ավանդների, վարկերի տոկոսադրույքների, բանկում հաշիվների բացման, վարման, գործող սակագների , հաշվի մնացորդների վերաբերյալ)

2. Հաճախորդի սպասարկում

3. Դրամի հաշվման և ինկասացման գործընթացի իրականացում

4. Թղթադրամների նույնականացում

5. Հաճախորդների բանկային քարտերի սպասարկում Pos-terminal սարքի միջոցով

6.Դրամական փոխանցումների իրականացում

7. Փաստաթղթային և կանխիկ դրամական միջոցների համապատասխանության ստուգման նպատակով` յուրաքանչյուր բանկային օրվա վերջում կատարված դրամարկղային գործառնությունների ստուգում և ամփոփում, այնուհետև հանձնում դրամարկղի վարիչին:

Required qualifications

Բարձրագույն կրթություն /ցանկալի է տնտեսագիտական/

Ցանկալի է գանձապահի` նվազագույնը 6ամսվա աշխատանքային փորձ /ցանկալի է ֆինանսաբանկային ոլորտում/

Ռուսերեն, անգլերեն լեզուների իմացություն`/հաղորդակցվելու նպատակով/

Կեղծ դրամանիշերի ճանաչում, hամակարգչային հմտություններ` MS Office, տպող և պատճենահանող սարքերի հետ աշխատանքի տիրապետում

Պատասխանատվության զգացում, զգոնություն, հաղորդակցվելու կարողություն, սպասարկման հմտություն, արագագործություն


Required candidate level: Junior

Additional information

Թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել իրենց ռեզյումեն պարտադիր (նկարով) cv@unibank.am հասցեին` պարտադիր նշելով պաշտոնը, որին հավակնում են:

Առաջին փուլում իրականացվում է ռեզյումեների վերլուծություն` աշխատատեղի պահանջների համապատասխան: Այս փուլն անցնելու դեպքում թեկնածուները հրավիրվում են հարցազրույցի

Please clearly mention that you have heard of this job opportunity on staff.am

Professional skills

Banking legislation of RA

Soft skills

Goal-oriented

Teamwork

Fast learning ability

Hardworking

Share this job via your favorite social media channel.

Contact details

Address: 12 building, Charents street, Yerevan, Armenia