Apply with Email

Ղեկավար - հաշվապահ

With email

Deadline: 01 May 2024

Employment term: Permanent

Category: Accounting/Bookkeeping/Cash register

Job type: Full time

Location: Yerevan

Job description:

Հայաստանի Հաշվապահների Ասոցիացիան փնտրում է ղեկավար - հաշվապահ

Job responsibilities

 • Թիմի աշխատակիցների միջոցով ապահովել հաշվապահական հաշվառման վարումը, հաշվետվությունների ժամանակին կազմումն ու համապատասխան մարմիններին ներկայացումը,
 • Օրենսդրությամբ սահամանված կարգով և ժամկետներում հարկային և վիճակագրական հաշվետվությունների կազմում, ստուգում, ամփոփում և ներկայացում, ֆինանսական հաշվետվությունների կազմում,
 • Հարկային և հաշվապահական ոլորտներին առնչվող իրավական ակտերի փոփոխությունների, նախագծերի ուսումնասիրում,
 • Սահմանված լիազորությունների սահմաններում վճարային և հաշվարկային փաստաթղթերի հաստատում,
 • Գրասենյակի աշխատանքի կազմակերպում, գրասենյակի կադրային հագեցվածության ապահովմանը ակտիվ մասնակցություն,
 • Պաշտոնից բխող այլ գործառույթներ։

Required qualifications

 • Կրթական աստիճան (առնվազն բակալավրի կոչում) հաշվապահության, ֆինանսների կամ տեխնիկական գիտությունների բնագավառներում,
 • Առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ,
 • Հաշվապահական հաշվառման ծրագրերով աշխատելու փորձ,
 • MS Office-ի (հատկապես Excel) լավ իմացություն,
 • Հայերեն լեզվով գրավոր և բանավոր հաղորդակցման գերազանց հմտություններ, ռուսերեն և անգլերեն լեզվի բավարար իմացություն,
 • Առաջնորդության և որոշումներ կայացնելու հմտություններ,
 • Խնդիրների լուծման, կոնֆլիկտների հարթման հմտություններ և սթրեսակայունություն,
 • Ժամանակի կառավարման, վելուծական մտածողության և ուշադիր լինելու հմտություններ,

Required candidate level: Senior

Additional information

Դիմելու համար անհրաժեշտ է լուսանկարով ինքնակենսագրականը ուղարկել hr.armaa@gmail.com հասցեին՝ թեմա դաշտում նշելով հաստիքի անվանումը:

Please clearly mention that you have heard of this job opportunity on staff.am

Professional skills

1c Accounting Software

AS-Accountant

Soft skills

Personal branding

Negotiation skills

Customer/service oriented

Flexible

Hardworking

Discipline

Apply with Email

Share this job via your favorite social media channel.

Մեր առաքելությունը

Բարելավել Հայաստանի գործարարների տնտեսական բարեկեցությունն ու կյանքի որակը` ապահովելով նրանց համար առավելագույն շահավետ և նվազագույն ռիսկային գործարար պայմաններ։

Մեր առաքելության իրականացման ուղիներն են.

Հաշվապահական և հարկային հաշվառմանն առնչվող`

 • Ռիսկերի և հատուցումների բացահայտում, խնդիրների լուծման առաջարկների և խորհուրդների տրամադրում,
 • փաստաթղթաշրջանառության գործընթացներից ու մասնագիտական պատասխանատվությունից ազատում,
 • օրինական շահերի պաշտպանություն:

View more

View Less

Մեր առաջնահերթությունները

 • Բարձրորակ և մատչելի ծառայություններ
 • Հաճախորդների խնդիրների ամբողջական լուծումներ
 • Հաճախորդների վստահություն և համակրանք
 • Թիմի անդամների արժեքային համակարգ
 • Թիմի անդամների առողջություն և տրամադրություն
 • Թիմի անդամների սոցիալական  հմտություններ
 • Թիմի անդամների մասնագիտական հմտություններ
 • Թիմի անդամների մոտիվացիա և նվիրվածություն
 • Պետական և հանրային շահ
 • Ընկերության բարձր վարկանիշ
 • Ընկերության կայուն եկամուտ

View more

View Less

Մեր արժեքները

 • Ազնվություն
 • Բարիություն
 • Անկեղծություն
 • Բարեխղճություն
 • Արդարություն
 • Օբյեկտիվություն
 • Հուսալիություն
 • Պատասխանատվություն
 • Կարգապահություն
 • Թափանցիկություն
 • Գաղտնապահություն
 • Համարձակություն
 • Նպատակամետություն
 • Նախաձեռնողականություն
 • Պատրաստակամություն
 • Հոգատարություն
 • Հանդուրժողականություն
 • Հետևողականություն
 • Ինքնակրթություն
 • Աշխատասիրություն
 • Արհեստավարժություն
 • Նորարարություն

View more

View Less

Benefits

Teambuilding and corporate events
Business trips
Parental Leave

Contact details

Phone: +37411600000

Address: Երևան Վաղարշյան 12, Yerevan, Armenia