Apply with Email

Գլխավոր ինժեներ

With email

Deadline: 08 August 2024

Employment term: Permanent

Category: Production

Job type: Full time

Location: Abovyan

Job description:

Ընկերությունը աշխատանքի է հրավիրում աշխատանքային փորձ ունեցող գլխավոր ինժեների։

Գլխավոր ինժեները հանդիսանում է ընկերության ինժեներական բաժնի ղեկավարը և պատասխանատու է ընկերության տեխնիկական պատրաստվածության անհրաժեշտ մակարդակը ապահովելու, ինժեներական աշխատանքների արդյունավետ և ժամանակին իրականացման, վերահսկողության համար։

Job responsibilities

 • Աշխատանքների պլանավորում և իրագործում։
 • Հետևողականորեն վերահսկել արտադրամասերի և սառնարանային տնտեսության սարքավորումների անխափան աշխատանքը։
 • Կազմել և հաստատել պլանավորվող աշխատանքների նախագծեր և վերլուծություն։
 • Պարբերաբար հաշվետվություններ ներկայացնել անմիջական ղեկավարին աշխատանքների իրականացման փուլի մասին և հետևել վերջնաժամկետներին։
 • Լիազորագրով հանդես գալ համապատասխան պետական մարմիններում։
 • Կատարել անհրաժեշտ տեխնիկական փաստաթղթերի լրացում և վերահսկում։
 • Իրականացնել ձեռնարկության անվտանգությանն ուղղված աշխատանքների կազմակերպում և վերահսկողություն։
 • Իրականացնել տեխնոլոգիական կարգապահության, աշխատանքի պաշտպանության, անվտանգության, տեխնիկայի և հակահրդեհային անվտանգության կանոնների և նորմերի պահպանման նկատմամբ հսկողություն։
 • Իրականացնել ղեկավարի կողմից տրվող այլ հանձնարարականներ։

Required qualifications

 • Բարձրագույն ինժեներական կրթություն,
 • աշխատանքային փորձ,
 • համակարգչային գիտելիքներ,
 • թիմում աշխատելու հմտություններ,
 • արագ կողմնորոշվելու ունակություն,
 • հաղորդակցության հմտություն,
 • պատասխանատվության բարձր զգացում։

Required candidate level: Senior

Additional information

Аpply online via staff.am and follow entire application process.

Professional skills

Data processing

Soft skills

Fast orientation

Apply with Email

Share this job via your favorite social media channel.

Contact details

Website http://tamara.am

Phone: (010) 251-664

Address: Կոտայքի 1/94, Yerevan, Armenia

Find Թամարա ՍՊԸ on social media