Apply with Email

Գործավար

With email

Deadline: 25 July 2024

Employment term: Contract

Category: Administrative/office-work

Job type: Full time

Location: Yerevan

Job description:

Ընկերության փաստաթղթաշրջանառության կառավարում
Նամակների թարմացում և գրանցում
Հեռախոսային բանակցությունների կառավարում և հաճախորդների հետ աշխատանք
Փաստաթղթերի ժամանակին կատարման վերահսկողություն
Փաստաթղթերի արխիվացում

Job responsibilities

■Պայմանավորվածությունների, հանդիպումների կազմակերպում և համակարգում,
■ընդունելությունների կազմակերպում և համակարգում,
■փաստաթղթերի կազմում և գործավարության վերահսկում,
■Հեռախոսազանգերի, էլեկտրոնային և թղթային նամակագրության վարում,
■ղեկավարի հանձնարարությամբ համանման այլ աշխատանքների իրականացում

■E- ինվոյսինգ ծրագրի իմացություն

Required qualifications

■բարձրագույն կրթություն,
■հայերենի գերազանց, ռուսերենի և անգլերենի լավ իմացություն,
■առնվազն 1 տարվա համապատասխան աշխատանքային փորձ,
■արագ կողմնորոշվելու և ժամկետները պահպանելու կարողություն,
■հաղորդակցության հմտություններ, թիմում աշխատելու կարողություն,
■համակարգչային ծրագրերի գերազանց իմացություն` MS Office, Outlook, Internet,
■գիտելիքների և հմտությունների անընդհատ բարելավման պատրաստակամություն,
■առաջադրանքների ճշգրիտ և ժամանակին կատարելու ունակություն,
■պատասխանատվության բարձր զգացում,

Required candidate level: Not defined

Additional information

Аpply online via staff.am and follow entire application process.

Professional skills

1c Accounting Software

Apply with Email

Share this job via your favorite social media channel.