Հաշվետար (հաշվապահի օգնական)

Apply with Email

Deadline: 28 April 2024

Employment term: Contract

Category: Accounting/Bookkeeping/Cash register

Job type: Full time

Location: Yerevan

Job description:

«Պրո-Տեստ» Ընկերությունը աշխատանքի է հրավիրում հաշվապահի և հաշվետարի ՝ համապատասխան աշխատանքային փորձով։

Աշխատավայրը՝ ք. Երևան, Մարգարյան 6/1

Job responsibilities

 • Ապահովել ձեռք բերված ապրանքանյութական արժեքների ընդունման, պահեստավորման, պահեստավորված միջոցների շարժի հաշվառման աշխատանքները:
 • Պահեստային մնացորդի ծրագրային վերահսկում,
 • Անհրաժեշտ փաստաթղթաշրջանառության վարում և հաշվետվությունների կազմում,
 • Փոխադարձ ակտերի կազմում,
 • Ընկերության գործունեությանն առնչվող իր իրավասության մեջ մտնող այլ հանձնարարությունների կատարում:
 • Անմիջական ղեկավարի կողմից այլ հանձնարարությունների կատարում:

Required qualifications

 • 1C - գերազանց իմացություն
 • 1 տարվա աշխատանքային փորձը տվյալ ոլորտում
 • Excel, Word ծրագրերի գերազանց իմացություն
 • Թիմում աշխատելու ունակություն
 • Պարտաճանաչ մոտեցում աշխատանքին
 • Պատասխանատվության զգացում

Required candidate level: Senior

Additional information

Аpply online via staff.am and follow entire application process.

Professional skills

1c Accounting Software

Soft skills

Teamwork

Share this job via your favorite social media channel.

Contact details

Website https://www.promtest.am/

Phone: +37441915858

Address: ք․Երևան Մարգարյան 6/1, Yerevan, Armenia