Head of Department

Apply with Email

Deadline: 17 April 2024

Employment term: Permanent

Category: State/ Public/ Civil service

Job type: Full time

Location: Yerevan

Job description:

Մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովը փնտրում է թիմի նոր անդամ, ով կաշխատի մեզ հետ՝ համալրելով Վարչության պետի պաշտոնը։

Job responsibilities

 • Համակարգել և վերահսկել ոլորտային հետազոտությունների, ֆինանսական հաշվետվությունների, տնտեսավարող սուբյեկտներից և այլ աղբյուրներից ձեռք բերված տեղեկատվության հավաքագրման ու վերլուծության գործընթացը,
 • Ներկայացնել առաջարկություններ ոլորտում խախտումների բացահայտման, դրանց կանխարգելման ուղիների մշակման և վիճակագրությունների կազմման վերաբերյալ,
 • Համակարգել ոլորտային, ինչպես նաև ապրանքային շուկաների կառուցվածքի, խոշոր ընկերությունների վարքագծի և գնային քաղաքականության ուսումնասիրությունները,
 • Բացահայտել ոլորտի զարգացման միտումները, որոնք կարող են ազդել մրցակցային իրավիճակի վրա,
 • Առաջարկել արդյունավետ լուծումներ՝ ոլորտում առկա հիմնախնդիրների կարգավորման նպատակով,
 • Համակարգել հետազոտությունների իրականացման, հաշվետվությունների և տեղեկանքների մշակման աշխատանքները,
 • Համակարգել միջազգային փորձի ուսումնասիրության աշխատանքները, դիտարկել դրանցում առաջադրված մեխանիզմների տեղայնացման ու ՀՀ-ում կիրառելիության հնարավորությունները։

Required qualifications

 • Բարձրագույն կրթություն տնտեսագիտության, ֆինանսների, կառավարման, շուկայագիտության, բիզնես վարչարարության, ֆինանսական մաթեմատիկայի կամ հարակից բնագավառներում,
 • Հանրային ծառայության 3 տարվա կամ 4 տարվա մասնագիտական կամ տնտեսագիտության կամ ֆինանսավարկային բնագավառի փորձառություն,
 • Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) ծրագրային փաթեթի իմացություն, (վիճակագրական և էկոնոմետրիկ ծրագրերի (օր․՝ Stata) իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն),
 • Վերլուծական մտածողություն, համակարգելու, բանակցելու և որոշումներ կայացնելու կարողություն,
 • Հայերենի գերազանց, անգլերենի և ռուսերենի լավ իմացություն։

Required candidate level: C level

Additional information

Առավելություններ

 • Կարիերայի աճի հնարավորություն,
 • Թրեյնինգներ արտերկրում,
 • Միջազգային կառույցների (World Bank, EBRD, CLDP և այլն) կողմից պարբերաբար կազմակերպվող դասընթացներ և սեմինարներ,
 • Արտերկրյա աշխատանքային գործուղումներ,
 • Սոց. փաթեթի առկայություն,
 • Կորպորատիվ միջոցառումներ։
Please clearly mention that you have heard of this job opportunity on staff.am

Soft skills

Leadership skills

Negotiation skills

Decision making

Analytical skills

Team management

Share this job via your favorite social media channel.