Apply with Email

Իրավաբանական ֆակուլտետի դեկանի օգնական

With email

Deadline: 31 July 2024

Employment term: Contract

Category: Administrative/office-work

Job type: Part time

Location: Yerevan

Job description:

« Հայաստանում ֆրանսիական համալսարան » հիմնադրամը (ՀՖՀՀ) հայտարարում է մրցույթ Իրավաբանական ֆակուլտետի դեկանի օգնականի աշխատատեղի համար :

Աշխատաժամանակ՝ 20 ժամ/շաբաթ:

Job responsibilities

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐ

Դերը՝ Կազմակերպչական և վարչական աջակցություն ֆակուլտետի դեկանին

Աջակցություն դեկանին դասավանդման գործընթացի վերահսկման հարցում`

 • Դեկանի հանձնարարությամբ կապ հաստատել դասախոսների հետ և համակարգել տեղեկատվական հոսքերը (նիստեր, տեղեկատվության տրամադրում, ուշացումների վերահսկում, հիշեցումներ),
 • Վերահսկել էլեկտրոնային կրթական հարթակ հանդիսացող կայքում (օրինակ՝ ՄՈՒԴԼ հարթակի) կրթական նյութերի առկայությունը,
 • Հաստատել տրամադրվող մասնագիտացված գրականությունը՝ հիմնվելով դասախոսների առաջարկությունների կամ դասընթացների ծրագրում նշված պարտադիր ընթերցանության նյութերի վրա:

Աջակցություն դեկանին ուսանողների հետ հաղորդակցման և շարունակական կապի հաստատման հարցում`

 • Դեկանի նախաձեռնությամբ կազմակերպել հանդիպումներ կամ հարցազրույցներ ուսանողների հետ (խմբային, անհատական)՝ տեղեկատվության փոխանցման, ուսումնառության արդյունքների քննարկման, մանկավարժական կամ այլ դժվարությունների բացահայտման նպատակով,
 • Դեկանի խնդրանքով հաղորդագրություններ գրել ուսանողներին,
 • Դեկանի խնդրանքով պատրաստել ուսանողների հետ անցկացվելիք տարբեր հարցումներ,
 • Կազմել արձանագրություններ կամ այլ փաստաթղթեր՝ կապված հանդիպումների կամ հարցազրույցների հետ:

Որակի ներքին ապահովում`

 • Իրականացնել հետազոտություն (օրինակ՝ տվյալների վերլուծություն և օգտագործում (scan environnemental), ստանդարտների հետ համեմատությունների անցկացում (benchmarking), համեմատական ​​կամ այլ վերլուծություններ) և պատրաստել փաստաթղթերի, հաշվետվությունների աշխատանքային տարբերակներ կամ կրթական գործունեության և ֆակուլտետի զարգացման հետ կապված տվյալների կամ տեղեկատվության որակական կամ քանակական վերլուծություն: Իրականացնել նշված փաստաթղթերի թարգմանությունը ֆրանսերեն, հայերեն և անգլերեն լեզուներով,
 • Աջակցել որակի ներքին ապահովման գործընթացի համար անհրաժեշտ գործունեության կամ այլ հաշվետվությունների մշակմանը,
 • Աջակցել Ֆակուլտետի կատարելագործման խորհուրդների նիստերի կազմակերպմանը, անցկացմանը և հետագա ընթացքին,
 • Անհրաժեշտության դեպքում կազմել դեկանի ժողովների արձանագրություններ:

Աջակցություն Ֆակուլտետի և ՀՖՀՀ-ի արտահամալսարանական գործունեության կազմակերպմանը`

 • Աջակցել Ֆակուլտետի գիտաժողովների, ուսանողական մրցույթների և այլ միջոցառումների կամ արտահամալսարանական գործունեության պլանավորմանը, նախապատրաստմանը, կազմակերպմանը և անցկացմանը:

Այլ գործառույթներ`

 • Կատարել դեկանի կողմից նշված իր մասնագիտական գործառույթներին համապատասխան ցանկացած այլ առաջադրանք:

Required qualifications

ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ ԵՎ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Կրթություն

 • Բարձրագույն կրթություն (նվազագույնը՝ բակալավրի աստիճան), նախընտրելի է ֆակուլտետի մասնագիտությամբ,

Փորձ

 • Երկու տարվա մասնագիտական փորձ վարչարարության ոլորտում,

Հմտություններ

 • Լեզուների իմացություն՝ հայերեն, ֆրանսերեն (մակարդակ B2), անգլերեն (մակարդակ B2): Ռուսերենի իմացությունը (B2 մակարդակ) կդիտվի որպես առավելություն,
 • Տեղեկատվական և հաղորդակցման տեխնոլոգիաների տիրապետում (word, excel, ppt) և ՀՖՀՀ-ին հատուկ կամ մասնագիտական գործառույթամբ պայմանավորված այլ գործիքներին հեշտությամբ տիրապետելու ունակություն (Moodle, տեղեկատվական համակարգ, Google ձևեր, SurveyMonkey, Zoom),
 • Բյուջեի մշակման և վերապատրաստման/ուսումնառության առաջարկի ծախսերի հաշվարկման սկզբունքների իմացություն.

Տեխնիկական և մեթոդաբանական գիտելիքներ

 • Մասնագետների, ինչպես նաև երիտասարդների հետ գրավոր և բանավոր հաղորդակցման հմտություններ,
 • Կազմակերպչական հմտություններ,
 • Վերլուծելու և գրավոր շարադրելու կարողություն:

Անհատական որակներ

 • Պատասխանատվության բարձր զգացում, գաղտնապահություն,
 • Բազմամշակութային թիմում աշխատելու ունակություն,
 • Արագաշարժություն՝ հրատապ առաջադրանքները կատարելու համար,
 • Ժամանակի պլանավորման և վերջնաժամկետների պահպանման ունակություն:
 • Պրոֆեսիոնալիզմ,
 • Ճշտապահություն,
 • Հասանելիություն և արձագանքողություն,
 • Սովորելու և նոր առաջադրանքներ ստանձնելու պատրաստակամություն,
 • Հաշվետու լինելու կարողություն,
 • Թիմում աշխատելու ունակություն,
 • Ազնվություն:

Required candidate level: Mid level

Additional information

Հարցազրույցի կհրավիրվեն միայն ընտրված թեկնածուները :

Please clearly mention that you have heard of this job opportunity on staff.am

Professional skills

MS Word

MS Excel

Administrative support

French

Soft skills

Written communication skills

Time management

Detail-oriented

Teamwork

Apply with Email

Share this job via your favorite social media channel.

Contact details

Website http://www.ufar.am

Phone: +37460279657/077945574

Address: 10 Davit Anhaght str., Yerevan, Armenia

Find Հայաստանում ֆրանսիական համալսարան/ French University in Armenia (UFAR) on social media