Apply with Email

Learning Coach in Areni (part time)

With email

Deadline: 28 June 2024

Employment term: Permanent

Category: Education/training

Job type: Part time

Location: Yeghegnadzor

Job description:

The Tumo Center for Creative Technologies is seeking highly motivated, dynamic and tech-savvy professionals who are comfortable experimenting with new technologies to start a career as Learning Coaches in Areni ​Tumo Center for Creative Technologies where you will be expected to work 30 hours a week.

Job responsibilities

Based on the established coaching model the Learning Coaches will work directly with TUMO students to

 • Support their learning process

 • Assist them in the design of their personal learning plans

 • Offer guidance toward the completion of learning activities

 • Provide encouragement and motivation toward harnessing the potential of technologies and self-learning

 • Assist in workshop and project coordination in various technology related areas

 • Track student attendance and provide feedback regarding student development, take measures to engage and provide technical inspiration to reluctant students

 • Convey a positive and professional image to students

 • Promote learning in a collaborative and energized mode

 • The Learning Coaches will also provide feedback to TUMO’s content evaluators in the development of new learning activities and the fine-tuning of existing activities

Required qualifications

 • Excellent people skills and facility in working with teenagers

 • Familiarity with and ability to learn technical concepts and tools relevant to at least one of the TUMO focus areas of animation, game development, web development and filmmaking

 • Multifaceted aptitudes in technical areas such as graphic design or programming, and artistic skills such as drawing or writing

 • Willingness to develop higher order skills such as creativity, analytical thinking and initiative taking, as well as organizational capabilities such as teamwork, communication and research skills

 • Experience on the web and in the use of online resources and tools is a plus

 • Undergraduate or graduate education in a recognized university

 • Excellent communication skills, including written communication, personal interaction, and public presentation in Armenian, knowledge of English is a plus


Աշխատանքի նկարագիր

Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնը փնտրում է մոտիվացված, խանդավառ և տեխնոլոգիաների ոլորտում բազային գիտելիքներ ունեցող մասնագետների, ովքեր պատրաստակամ են փորձարկել նոր տեխնոլոգիաներ՝ մեկնարկելով իրենց կարիերան որպես ուսուցանող մարզիչ Արենի Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնում:


Գործառույթներ

Հիմնվելով ուսուցման հաստատված մոդելի վրա՝ ուսուցանողները անմիջականորեն կաշխատեն Թումո անդամների հետ՝ կատարելով հետևյալը

 • Աջակցել նրանց ուսումնական առաջընթացին

 • Օգնել նրանց նախագծել իրենց անհատական ուսումնառության պլանը

 • Ուղղորդել նրանց` վարժանքներն ավարտին հասցնելու համար

 • Խրախուսել ու քաջալերել անդամներին կիրառելու ինքնուսուցման և տեխնոլոգիաների ներուժը

 • Օգնել տեխնոլոգիաներին առնչվող տարբեր բնագավառներում գործնական դասընթացների և նախագծերի համակարգման գործում

 • Հետևել ուսանողների հաճախելիությանը և հետադարձ կապ ապահովել ուսանողների ուսումնական աճի վերաբերյալ: Միջոցներ ձեռնարկել ուսանողներին ներգրավելու և տեխնոլոգիաների հանդեպ ոգեշնչելու համար

 • Հանդես գալ ուսանողներին մարզիչի դրական ու մասնագիտական պատկերով

 • Խթանել համագործակցությունն ու խանդավառ ուսուցումը

 • Ուսուցանողը նաև հետադարձ կապ պետք է ապահովի Թումոյի ուսումնական բովանդակությունը գնահատողներին՝ նոր վարժանքների ստեղծման ու արդեն առկա վարժանքների վերամշակման ընթացքում


Անհրաժեշտ որակավորումներ և հմտություններ

 • Մարդկանց հետ շփվելու գերազանց հմտություններ ու դեռահասների հետ աշխատելու ձիրք

 • Թումոյի հիմնական ուսումնական ոլորտներից ( անիմացիա, խաղերի ստեղծում, կայքերի մշակում և ֆիլմերի ստեղծում) առնվազն մեկի տարրական իմացություն և կարողություն՝ տվյալ ոլորտում սովորելու տեխնիկական հասկացություններ և ծրագրային գործիքներ.

 • Բազմակողմանի ընդունակություններ այնպիսի տեխնիկական ոլորտներում, ինչպիսիք են գրաֆիկական ձևավորումը կամ ծրագրավորումը, ինչպես նաև արտիստիկ հմտություններ, ինչպիսիք են նկարչությունն ու ստեղծագրությունը.

 • Պատրաստակամություն զարգացնելու բարձրակարգ հմտություններ, ինչպիսիք են ստեղծարարությունը, վերլուծական մտածողությունն ու նախաձեռնող լինելու ունակությունը, ինչպես նաև կազմակերպչական ընդունակությունները, ինչպիսին թիմային աշխատանքն է, հաղորդակցման ու հետազոտական հմտությունները.

 • Համացանցից, առցանց հնարավորություններից ու գործիքներից օգտվելու կարողություն

 • Ուսանող կամ շրջանավարտ ճանաչված համալսարաններից մեկում

 • Գերազանց հաղորդակցման հմտություներ՝ ներառյալ գրավոր հաղորդակցումն ու միջանձնյա շփումը, ինչպես նաև հրապարակային ներկայանալու կարողությունը (անգլերենի իմացությունը առավելություն է)

Required candidate level: Not defined

Additional information

Benefits

 • Health Insurance and discount on travelers insurance
 • Assistance with work permit and opening a bank account if needed 
 • Extra New Year paid holidays: 3rd, 4th and 5th of January
 • 5 days of Personal Leave
 • Birthday and Sick leave 

TUMO is an equal opportunity employer who values, supports and thrives on diversity. Employment is decided on the basis of qualifications, merit and business need for all individuals. 

Interested candidates should submit a resume via our career portal  by clicking here.

Please clearly mention that you have heard of this job opportunity on staff.am

Professional skills

MS Office

Soft skills

Teamwork

Apply with Email

Share this job via your favorite social media channel.

Join us at TUMO!

 

 

View more

View Less

What is TUMO?

TUMO is a new kind of educational experience at the intersection of technology and design.

At TUMO, teens learn because they want to. They’re given the tools and knowhow they need to reach their maximum potential, and they chart their own learning path through hands-on activities, workshops and projects.

The TUMO learning program is made up of self-learning activities, workshops and project labs around 14 learning targets. Teens combine these into personal learning paths that adapt to their evolving preferences and rate of progress.

View more

View Less

Our Locations

TUMO has centers in Yerevan, Dilijan, Gyumri and Stepanakert and work is underway to open centers in Koghb and Masis. TUMO Boxes are already in operation in the towns of Berd, Gavar, Sevan, Vayk, Kapan and Martakert. Many more TUMO Boxes will open soon in various towns throughout Armenia and Artsakh. Outside of Armenia, there are centers in Paris, Beirut, Moscow, Tirana, Berlin and Lyon. Centers will soon open in several other cities around the world.

 

View more

View Less

Contact details

Website http://www.tumo.org

Find TUMO Center for Creative Technologies on social media