Վարկերի մոնիթորինգի բաժնի Առաջատար/Գլխավոր մասնագետ

Deadline: 19 July 2024

Employment term: Permanent

Category: Banking/credit

Job type: Full time

Location: Yerevan

Job description:

«ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ-ն Վարկերի մոնիթորինգի բաժնի Գլխավոր/Առաջատար մասնագետի հաստիքը զբաղեցնելու համար փնտրում է փորձառու, մոտիվացված և հմուտ թեկնածուի, ով պատասխանատու է ստորև նշված պարտականությունները կատարելու համար:

Job responsibilities

 • Կորպորատիվ վարկառուների մոնիթորինգի իրականացում, այդ թվում՝
  • Ֆինանսական վերլուծություն,
  • Սահմանված կովենանտների ստուգում,
  • Տրամադրված վարկերի նպատակային մոնիթորինգի և գրավի վիճակի ստուգում,
 • Մոնիթորինգի հաշվետվության կազմում և ներկայացում բաժնի ղեկավարին,
 • Բաժնի ղեկավարի կողմից սահմանված այլ հանձնարարականների կատարում։

Required qualifications

 • Բարձրագույն կրթություն
 • Նվազագույնը 2 տարվա աշխատանքային փորձ համապատասխան կամ հարակից ոլորտներում
 • Ֆինանսական վերլուծության սկզբունքների գերազանց իմացություն /հաշվեկշիռ, եկամուտ-ծախսեր, դրամական հոսքեր/
 • Հարկային հաշվետվությունների, հաշվապահական հաշվառման ստանդարտների վերաբերյալ գիտելիքներ
 • MS Office լավ իմացություն, ֆինանսական վերլուծության համար նախատեսված այլ ծրագրերի տիրապետումը կդիտվի որպես առավելություն
 • Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների լավ իմացություն
 • Աշխատանքի ճիշտ կազմակերպման և ժամանակի կառավարման հմտություններ,
 • Խնդիրների արագ և արդյունավետ լուծման կարողություն, միաժամանակ մի քանի առաջադրանք կատարելու կարողություն
 • Փոփոխություններին արագ արձագանքելու կարողություն
 • Մանրուքների նկատմամբ ուշադրություն
 • Խնդիրների արագ և արդյունավետ լուծման կարողություններ
 • Թիմում արդյունավետ աշխատելու ունակություն
 • Ճշտապահություն և պատասխանատվության զգացում
 • Գործարար էթիկայի նորմերի իմացություն և դրանց կիրառում

Required candidate level: Senior

Additional information

Փորձաշրջանի բարեհաջող ավարտից հետո Բանկն իր աշխատակիցներին առաջարկում է արտոնությունների լայն փաթեթ, մասնավորապես, բժշկական ապահովագրություն, պարգևատրման ճկուն համակարգ, սպորտային ակումբների ծառայություններից օգտվելու կորպորատիվ փաթեթ, արտոնյալ պայմաններով բանկային ծառայություններ և այլն:

Please clearly mention that you have heard of this job opportunity on staff.am

Professional skills

Analytical and Mathematical skills

Soft skills

Analytical skills

Share this job via your favorite social media channel.

Mission, Vision and Values

Our Mission

Our business is about getting the unconditional right to be our customers’ first choice as the best innovative bank in Armenia.

Our Vision

To become a leading digital bank by expanding our innovative customer-focused business via breakthrough growth.

Our Values 

 • We are innovative
 • We are transparent 
 • We are credible
 • We are loyal 
 • We are a team

View more

View Less

Photo Gallery

Benefits

Medical insurance
Local and online training package
Professional Certification/College Reimbursement
Free language courses
Day off
"Baby born" package
Annual salary review
Reward System
Teambuilding and corporate events

Contact details

Website https://www.idbank.am/

Phone: +37410593333

Address: 13 Vardanants str., Yerevan, Armenia

Find IDBank CJSC on social media