X-TECH Creative Studio

27000 Page views

20 followers

0 active jobs

24 job history

WE ARE A PROFESSIONAL AND EXPERIENCED TEAM OF GAME, MOBILE AND WEB DEVELOPERS WHO ARE LOOKING FOR INTERESTING PROJECTS IN UNITY3D, KINECT, KINECT V2, OCULUS RIFT VR, AUGMENTED REALITY, XBOX, PS3/4, ANDROID, IOS, ROKU, LEAP MOTION ...

Industry: Information technologies
Type: LLC/OJSC/CJSC

Number of Employees: 50-200

Location: 26a Movses Khorenatsi Street, 5th Floor, Yerevan, Armenia

Website

Active jobs (0)

Currently there are no active jobs from this company

Ապագայի բիզնես Հայաստանում. Arloopa | Business Inside 11

Հերթական Business Inside-ի հյուրն է Արման Աթոյանը՝ X-TECH և ARLOOPA ընկերությունների տնօրենը: X-TECH-ը պրոֆեսիոնալ և փորձառու ընկերություն է, որը զբաղվում է խաղերի, Mobile և Web ծրագրավորմամբ: ARLOOPA Inc.-ը զբաղվում է «Լրացված իրականություն» և «Վիրտուալ իրականություն» տեխնոլոգիաների վրա հիմնված հավելվածների և խաղերի ստեծմամբ: Business inside հաղորդումը Չոր մարքեթինգի ու ParaTV-ի համատեղ պրոյեկտն է, որը խնդիր ունի պոպուլիզացնել ձեռներեցությամբ զբաղվելը, ներկայացնել հաջողության հասած գործարարների բիզնեսները՝ ներսից, որպեսզի դիտողները կարողանան կրկնել հաջողությունն ու Հայաստանում ավելի շատ լինեն առողջ ու ուժեղ բիզնեսները:

We are building future today with Kinect at X-TECH 2014

X-TECH is a young, dynamic, creative team specialized in New Media (Games, Mobile Apps, Augmented Reality, Virtual Reality) development. Our professional approach towards any project we undertake guarantees its success and secures satisfactory feedback of our customers.
We know how to make art out of ordinary tasks as our creativity is the main engine of our successful work..

IT sphere
Game Development, Mobile Development, Web Development, Virtual Reality and Augmented Reality Apps and Games, Kinect

technologies
C#, C++, Objective C, PHP, JS, HTML5, 

benefits
Cool Projects, Creative Team, Award Winning Products, 

IT մարդիկ | Արման Աթոյան | ARLOOPA / X-TECH

ARLOOPA Inc.-ը զբաղվում է «Լրացված իրականություն» (Augmented Reality) և «Վիրտուալ իրականություն» (Virutal Reality) տեխնոլոգիաների վրա հիմնված հավելվածների և խաղերի ստեծմամբ: Ծառայությունները՝

- Լրացված իրականության ամպային ծառայություններ ARLOOPA հավելվածով

- Հաճախորդի բրենդով լրացված իրականության հավելվածների և խաղերի ստեղծում

- Վիրտուալ իրականության հավելվածների և խաղերի ստեղծում

- 2D և 3D բովանդակության ստեղծում Ծանոթացե՛ք ARLOOPA-ի նախագծերին՝ arloopa.com Պրոդուկտներ՝

- InteriAR - AR-Watches: ar-watches.com - Jarit: jarit.app

Benefits

Annual bonus
Annual salary review
Local and online training package
Free language courses
Complimentary tea, coffee and refreshments
Teambuilding and corporate events

Contacts

26a Movses Khorenatsi Street, 5th Floor, Yerevan, Armenia
+37412398324