Premium Trainings All Trainings

1 - 10 job results from 116 total jobs on staff.am

Coursera

Build Your First Android App (Project-Centered Course)

Coursera

Price: 23500 AMD

What you’ll achieve:In this project-centered course*, you’ll design, build, and distribute your own unique application for the Android mobile platform. We’ll provide you with a set of customizable building blocks that you can assemble to create many...

Price: 23500 AMD

e-learning

On request

Udemy

Android O & Java - Mobile App Development | Beginning to End

Udemy

Price: 4800 AMD

Welcome to the world's best Android app development course. This Android with Java course is based on our in-person app development bootcamp in London. We've perfected the curriculum over 4 years of in-person teaching. So we know all your questions before you even ask...

Price: 4800 AMD

e-learning

On request

AITC / EIF

Network Administration Fundamentals

AITC / EIF

Price: 39 000 AMD

ՆԿԱՐԱԳԻՐ Կազմակերպության համակարգչային ցանցի կառավարման և պահպանման գործընթացում իրենց կենսական դերն ունեն ցանցային...

Price: 39 000 AMD

Training
Yerevan

9 October - 6 November 2017

AITC / EIF

UI/UX Design

AITC / EIF

Price: 45 000 AMD

ՆԿԱՐԱԳԻՐԾրագիրը հիմնականում նախատեսված է գրաֆիկ դիզայներների և ծրագրավորողների համար, ովքեր ցանկանում են ընդլայնել իրենց...

Price: 45 000 AMD

Training
Yerevan

19 September - 27 October 2017

AITC / EIF

Web Design / Level 1 / Photoshop & Illustrator

AITC / EIF

Price: 49 000 AMD

“Adobe Illustrator” ՆԿԱՐԱԳԻՐ Այս դասընթացի հիմնական ուղղությունը կլինի մասնակիցներին սովորեցնել Adobe...

Price: 49 000 AMD

Training
Yerevan

26 September - 7 November 2017

AITC / EIF

Machine Learning

AITC / EIF

Price: 96 000 AMD

ՆԿԱՐԱԳԻՐ Դասընթացը բոլոր այն ծրագրավորողների համար է, ովքեր հետաքրքրված են ML ալգորիթմներով և վերջիններիս իրականացմամբ՝ կիրառելով...

Price: 96 000 AMD

Training
Yerevan

2 October - 23 November 2017

AITC / EIF

Web Programming | client side

AITC / EIF

Price: 65 000 AMD

ՆԿԱՐԱԳԻՐԴասընթացը նպատակն է պատրաստել Web ծրագրավորողներ: Այն հնարավորություն կտա յուրացնել ժամանակակից JavaScript ծրագրավորման լեզվի...

Price: 65 000 AMD

Training
Yerevan

26 September - 17 November 2017

AITC / EIF

Testing Fundamentals / QA

AITC / EIF

Price: 55 000 AMD

ՆԿԱՐԱԳԻՐԴասընթացի նպատակն է ծանոթանալ թեստավորման գործընթացի հիմնական գաղափարներին և նախապատրաստվել ISTQB® (International Software Testing Qualifications...

Price: 55 000 AMD

Training
Yerevan

5 October - 23 November 2017