Junior Associate

Deadline: 31 March 2023

Employment term: Permanent

Category: Legal

Job type: Full time

Location: Yerevan

Job description:

Կոնցեռն Դիալոգ փաստաբանական գրասենյակի խորհրդատվական (քաղաքացիական և վարչական հարցերով) թիմում՝ որպես կրտսեր իրավաբան աշխատելու համար փնտրում ենք իրավաբանների:

Մենք կարևորում ենք աշխատակիցների շարունակական կրթությունը և գնահատում ենք այն հանգամանքը, որ կրտսեր իրավաբանի պաշտոնում որպես կանոն ներգրավում են մասնագետներ, որոնք դեռևս չունեն աշխատանքային փորձ: Ձեր աշխատանքի շրջանակներում և մասնագիտական պարտականությունները կատարելիս գործընկերները մշտապես աջակցում և ուղղորդում են աշխատանքը՝ համոզվելու, որ Դուք լավագույնս կարող եք իրացնել ձեր գիտելիքները և մասնագիտական հնարավորությունները:

Job responsibilities

 • Ավագ անձնակազմերի հետ միասին Խորհրդատվություն տրամադրել հաճախոդիներին քաղաքացիական (այդ թվում՝ կորպորատիվ, գույքային, պայմանագրային, առևտրային և այլ ոլորտներում), միգրացիայի, ընտանեկան իրավունքի և վարչական ոլորտներում,
 • Գործընկերների աջակցությամբ Պայմանագրերի նախագծում, առկա պայմանագրերի վերանայում, ռիսկերի վերհանում, պայմանագրերի վերաբերյալ բանակցություններին մասնակցություն,
 • Խոշոր ծրագրերի իրականացման շրջանակներում ծրագրի տարբեր կոմպոնենտներին վերաբերող իրավական կարգավորումների ուսումնասիրություն, ռիսկերի վերհանում, ծրագրի իրականացման հնարավորությունների գնահատում,
 • Փաստաբանների հետ միասին դատավարական գործընթացներում հայցադիմումների, դիմումների, բողոքների պատրաստում, միջնորդությունների ներկայացում, որոշումների բողոքարկում և մասնակցություն նիստերին և լսումներին,
 • Մասնակցություն հետազոտական և գիտական աշխատանքների իրականացմանը, իրավակիրառ պրակտիկայի հետազոտություններին, գիտապրակտիկ հրապարա­կումների, հարցուպատասխանի ձևաչափով հրապարակումների և հոդվածների պատրաստմանը:
 • Ներգրավում Ընկերության կրթական և մարքեթինգային գործունեությանը, համա­պատասխան իրավական թեմաներով գրավոր (ամսագրեր, պարբերականներ) կամ տեսագրվող հարցա­զրույցների տրամադրում, բլոգային գրա­ռումների մշակում, շնորհանդեսների, կլոր սեղանների և սեմինարների կազմակեր­պում կամ մասնակցություն:
 • Հանձնարարված այլ պարտականությունների կատարում, ներառյալ տարբեր իրա­վական հարցերի վերաբերյալ հետազոտությունների իրականացում:

Required qualifications

 • Իրավագիտության բակալավրի (կամ դիպլոմավորված մասնագետի) որակավո­րում, բացառիկ դեպքերում կարող են ընդունվել նաև Բակալավրի վերջին կուրսերում ուսանող իրավաբանները, պայմանով, որ աշխատանքը չի խոչընդոտում ուսմանը,
 • Կորպորատիվ, միջազգային իրավունքի և համապատասխան օտարերկրյա իրավական հայեցա­կարգերի և մոտեցումների իմացությունն առավելություն է (բայց ոչ նախապայման),
 • Համակարգչի գերազանց իմացություն, MS Office (կամ համարժեք) փաթեթի իմացություն, touch typing (տաս մատով տեքստ հավաքելու) հմտությունը հավելյալ դրական կդիտարկվի, բայց պարտադիր չի,
 • Հայերենի գերազանց իմացություն,
 • Օտար լեզուների իմացություն (անգլերենը կամ ռուսերենը պարտադիր պայման է, ֆրանսերեն, գերմաներեն, իտալերեն, պարսկերեն, արաբերեն և այլ լեզուների իմացությունը առավելություն է, բայց ոչ նախապայման):
 • Բանավոր և գրավոր հաղորդակցման գերազանց հմտություններ,
 • Պատասխանատվության բարձր զգացում, ներքին կարգապահություն և ճնշման տակ և սեղմ ժամկետներում աշխատելու կարողություն, ինքնատիրապետում և հան­րային ճնշմանն ու քննադատությանը դիմակայելու կարողություն, սեփական անձը պաշտպանյալների հետ չնույնացնելու ունակություն։
 • Թիմային աշխատանքի և ժամանակի կառավարման հմտություններ և աշխատան­քի բարձր արդյունավետություն:

Required candidate level: Junior

Additional information

Դիմումներն անհրաժեշտ է ուղարկել ani.vardanyan@dialog.am և career@dialog.am էլհասցեներով մինչև 2023 թվականի մարտի 31-ը:

Please clearly mention that you have heard of this job opportunity on staff.am

Soft skills

Multitasking

Share this job via your favorite social media channel.

Contact details

Website http://dialog.am

Address: 1 Charents Street, Office 207, Yerevan, Armenia

Find Concern Dialog Law Firm CJSC on social media