Lawyer

Deadline: 05 February 2022

Employment term: Permanent

Category: Legal

Job type: Full time

Location: Ashtarak

Job description:

«Արմենիա Վայն Գործարան» ՍՊԸ-ն փնտրում է փորձառու և բանիմաց իրավաբանի:

Job responsibilities

 • Կազմել իրավաբանական բնույթի փաստաթղթեր, այդ թվում՝ պայմանագրեր, համաձայնագրեր, հրամաններ և այլն,
 • Մշակել կանոնակարգեր, ներքին իրավական փաստաթղթեր, անհրաժեշտության դեպքում դրանք բարեփոխել,
 • Ներկայացնել մասնագիտական եզրակացություններ որոշումների, կարգադրությունների, գործառույթների, փաստաթղթերի' գործող օրենսդրական ակտերին համապատասխանության վերաբերյալ
 • Կոորդինացնել և վերահսկել ընկերության իրավական և պայմանագրային հարաբերությունները
 • Կազմել և մշակել առևտրային, առուվաճառքի և այլ պայմանագրեր
 • Ապահովել անձնակազմին իրավաբանական խորհրդատվությամբ
 • Իրականացնել ընկերության պայմանագրերի կատարման իրավաբանական մոնիթորինգ
 • Ներկայացնել ընկերության շահերը դատական, վարչական և այլ հաստատությունների և մարմինների առջև

Required qualifications

 • Բարձրագույն իրավաբանական կրթություն,
 • Առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ համապատասխան ոլորտում
 • Միջազգային պայմանգրերի հետ աշխատելու փորձ;
 • ՀՀ օրենսդրության լավ իմացություն;
 • Անգլերենի և ռուսերենի իմացություն
 • Microsoft Office-ի գերազանց իմացություն(ՀԾ 4.0 համակարգի իմացությունը ցանկալի է)
 • Բանավոր և գրավոր հաղորդակցության գերազանց ունակություն
 • Սեղմ ժամկետներում արդյունավետ և անսխալ աշխատելու ունակություն
 • Բարդ իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն
 • Թիմում աշխատելու ունակություն

Required candidate level: Mid level

Additional information

Եթե համապատասխանում եք վերոնշյալ պահանջներին, կարող եք դիմել այս աշխատանքին՝ ուղարկելով Ձեր ռեզյումեն հետևյալ էլ. հասցեին` career@armeniawine.am՝ վերնագրի դաշտում պարտադիր նշելով հաստիքի անվանումը:

Please clearly mention that you have heard of this job opportunity on staff.am

Professional skills

Civil law of RA

Soft skills

Ability to work independently

Negotiation skills

Written communication skills

Problem solving 

Share this job via your favorite social media channel.

Benefits

Annual bonus
Free language courses
Teambuilding and corporate events
Local and online training package
"Baby born" package
Company performance-based bonuses
Day off
Reward System
Free car
Business trips
Employee Discounts & Perks

Contact details

Website http://armeniawine.am/

Phone: (060) 467-707

Address: Սասունիկ համայնք, Yerevan, Armenia

Find ARMENIA WINE FACTORY LLC on social media