Lawyer (Methodologist-Legal Advisor), Financial Monitoring Center, Legal Compliance Division

Deadline: 30 March 2023

Employment term: Other

Category: Legal

Job type: Full time

Location: Yerevan

Job description:

We are looking for

a Lawyer

to join our team at the

Financial Monitoring Center

Job responsibilities

As a Lawyer you’ll have the opportunity to

 • Improve legislation /regulatory framework/ on combating money laundering and terrorism financing (hereinafter referred to as ML/TF), develop regulations and guidelines.
 • Provide legal advice to reporting entities.
 • Implement programs/projects jointly developed by the Financial Monitoring Center and domestic, foreign and international bodies and organizations /counterparts/.

Required qualifications

 • Bachelor’s Degree in Law (students in their last year of studies may apply)
 • Legal experience is an advantage
 • Knowledge of:
 • International standards on combating ML/TF (the FATF Recommendations) and international agreements
 • The Republic of Armenia Law on Combating Money Laundering and Terrorism Financing
 • Criminal and Criminal Procedure Legislation
 • Civil Legislation
 • Theory of Law
 • Fluency in Armenian, proficiency in English and Russian languages

Other skills

 • Communication skills
 • Analytical skills
 • Cooperation skills
 • Ability to take initiative
 • Creative thinking

Required candidate level: Mid level

Additional information

Please note, that only shortlisted candidates will be contacted and notified of the further selection process.

For additional information please call (+37410) 592-592 (ext. 51-16).

People and Corporate Culture Department

 

Share this job via your favorite social media channel.

ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆ

Արագ փոփոխվող աշխարհում լինել հուսալի գործընկեր, նպաստել

համազգային բարեկեցությանը՝ գների և ֆինանսական կայունության ապահովման միջոցով:

View more

View Less

ՏԵՍԼԱԿԱՆ

Լինել առաջատար կենտրոնական բանկ, որի գործունեությունը հիմնված է

հետազոտական գերազանցության և նորարարական լուծումների վրա:

View more

View Less

ԱՐԺԵՔՆԵՐ

Գերազանցություն

Բարեվարքություն

Հարգանք

View more

View Less

Photo Gallery

Benefits

Knowledge sharing culture
Free language courses
Training program abroad
Medical insurance
Teambuilding and corporate events
Flexible working schedule
"Baby born" package
Family medical insurance
Emotional & Mental Wellbeing Programs
Annual social package
Business trips
Education Reimbursement
Employee Discounts & Perks
Gifts for different occasions

Contact details

Website http://www.cba.am

Phone: (010) 592-634

Address: Վազգեն Սարգսյան փ., շ.6, Yerevan, Armenia