Loan specialist

Deadline: 31 March 2023

Employment term: Permanent

Category: Banking/credit

Job type: Full time

Location: Yerevan

Job description:

Հայաստանի Զարգացման և Ներդրումների Կորպորացիան փնտրում է աշխատակից, ով ունի վերլուծական կարողություններ, արդյունավետ բանակցելու և համագործակցելու հմտություն, պատասխանատվության զգացում, արդյունքին և նպատակին ուղղվածություն, ճկունություն, թիմում աշխատելու հմտություն, ով պատասխանատու է ստորև նշված պարտականությունների կատարման համար։

Job responsibilities

 • Պոտենցիալ հաճախորդների ներգրավում
 • Ընկերության կողմից առաջարկվող վարկատեսակների վերաբերյալ պոտենցիալ հաճախորդների տեղեկացվածության ապահովում
 • Վարկավորման համար պահանջվող անհրաժեշտ փաստաթղթերի հավաքագրում
 • Վարկարժանության և վարկունակության գնահատում
 • Վարկային գործի վերլուծություն և վարկային ռիսկի գնահատում
 • Այցելությունների իրականացում հաճախորդի բիզնեսի իրականացման վայր
 • Վարկային գործի վերաբերյալ եզրակացության կազմում և ներկայացում վարկային կոմիտեի քննակմանը:

Required qualifications

 • Բարձրագույն մասնագիտական (տնտեսագիտական)
 • Նվազագույնը 1 տարվա մասնագիտական փորձ ֆինանսաբանկային համակարգում (բիզնեսի վարկավորման ոլորտում)

 • MS Office ծրագրային փաթեթ "ՀԾ-Բանկ" համակարգ (ցանկալի է)

 • Հայերեն (գերազանց), ռուսերեն և անգլերեն (լավ):

Required candidate level: Not defined

Additional information

Համապատասխան որակավորում ունեցող թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել իրենց ինքնակենսագրությունը (հայերեն լեզվով, 3X4 չափսի լուսանկարով)` hr@dica.am էլ. հասցեով` պարտադիր նշելով աշխատատեղի անվանումը, որին հավակնում են:

Հարցազրույցի կհրավիրվեն միայն նախնական փաստաթղթային ընտրությունն անցած անձինք:

Please clearly mention that you have heard of this job opportunity on staff.am

Professional skills

AS-Bank

MS Office

Soft skills

Analytical skills

Teamwork

Share this job via your favorite social media channel.

Contact details

Website https://dica.am/

Phone: +37410708020

Address: 27 Nairi Zaryan Street, Yerevan, Armenia

Find Հայաստանի Զարգացման և Ներդրումների Կորպորացիա ՈՒՎԿ ՓԲԸ on social media