Mid React Native Developer

Deadline: 17 April 2021

Employment term: Temporary

Category: Software development

Job type: Full time

Location: Yerevan

Job description:

We are looking for a React Native developer interested in building performant mobile apps on both the iOS and Android platforms. You will be responsible for architecting and building these applications, as well as coordinating with the teams responsible for other layers of the product infrastructure. Building a product is a highly collaborative effort, and as such, a strong team player with a commitment to perfection is required.

Job responsibilities

 • Build pixel-perfect, buttery smooth UIs across both mobile platforms.
 • Leverage native APIs for deep integrations with both platforms.
 • Diagnose and fix bugs and performance bottlenecks for performance that feels native.
 • Reach out to the open-source community to encourage and help implement mission-critical software fixes-React Native moves fast and often breaks things.
 • Maintain code and write automated tests to ensure the product is of the highest quality.

Required qualifications

 • Firm grasp of the JavaScript  language and its nuances, including ES6+ syntax
 • Knowledge of object-oriented programming
 • Solid knowledge of TypeScript
 • Ability to write well-documented, clean Javascript code
 • Rock-solid at working with third-party dependencies and debugging dependency conflicts
 • Familiarity with native build tools, like XCode, Gradle 
 • Understanding of REST APIs, the document request model, and offline storage.

Required candidate level: Mid level

Professional skills

React Native

TypeScript

You can apply for this job just by following Application procedure.

Application procedures

If this sounds like your next challenge then apply now! Please send your CV to this Link. 

Please clearly mention that you have heard of this job opportunity on staff.am

Share this job via your favorite social media channel.

Մեր բենեֆիթների փաթեթը

SFL-ը տեղեկատվական տեխնոլոգիաներով զբաղվող ընկերություն է, իսկ թիմակիցները միայն ՏՏ մասնագետներ են: SFL-ի ամենօրյա աշխատանքի նպատակը ընկերության կողմից ստեղծված տեխնոլոգիայի միջոցով դարձնել մարդկանց կյանքն ավելի հարմար, ավելի դյուրին և ապահով, փոփոխել առօրյան դեպի լավը։ Ի դեպ, SFL-ն այն քիչ ՏՏ ընկերություններից է, որը ԱՄՆ-ում ներկայացուցչություն է հիմնել ՀՀ-ում արդեն կայացած թիմ ունենալուց հետո։ 

Իսկ թիմում բոլոր ինժեներները հնարավորություն ունեն աշխատելու տարբեր բնույթի պրոյեկտներում, տարբեր ոլորտներում և տարբեր տեխնոլոգիաներով, որը նրանց թույլ է տալիս անընդհատ զարգանալ և նոր հմտություններ ձեռք բերել, ինչպես նաև օգտվել ընկերության կողմից տրամադրվող բենեֆիթների փաթեթից՝

-  Ուժեղ մասնագիտական թիմ,

- Ժամանակակից տեխնոլոգիաներով իրականացվող պրոյեկտներ եւ նոր հմտություններ ձեռք բերելու լայն հնարավորություններ,

Մենթորության ծրագիր,

- Մրցունակ աշխատավարձ,

- Մասնակցություն միջազգային կոնֆերանսներին, փոխանակման ծրագիր արտասահմանյան գործընկերների հետ,

Աշխատանքային ճկուն ժամային գրաֆիկ եւ տնից աշխատելու հնարավորություն,

- Անսահմանափակ վճարվող “Day off”-եր,

- Հավելավճարներ (referral բոնուսներ, ամուսնության, երեխայի ծննդյան կապակցությամբ),

- Բժշկական ապահովագրություն,

- Ժամանակակից, հարմարավետ եւ ուրախ գրասենյակ,

- Լանչի կազմակերպում, միրգ, սուրճ, բնական հյութ,

- Մերսում,

- Օրվա ընթացքում քնելու եւ հանգստանալու հնարավորություն (Մեծ,
հարմարավետ բազմոց եւ տաք ծածկոց ։)) )

Թիմային, կորպորատիվ միջոցառումներ։

View more

View Less

Մեր մասին

View more

View Less

Contact details

Website https://sflpro.com/

Phone: +37460460203

Address: 24/19 Azatutyan ave., 3rd floor, 0014, Yerevan, Armenia

Find SFL on social media