Mobile Network Monitoring Engineer

Deadline: 15 April 2021

Employment term: Permanent

Category: Network Administration

Job type: Full time

Location: Yerevan

Job description:

TERM:                                                Full time, on shift, 24/7

The Mobile Network Monitoring Engineer is responsible for the satisfactory maintenance and operation of the Company Core (Call Switching, Packet Switching and VAS services) network. S/he also ensures maximum possible services availability and performance. The Mobile Network Monitoring engineer is also responsible to identify, categorize and respond to network problems.

The Mobile Network Monitoring Engineer follows up all the requests opened through ticketing system are timely handled to ensure uninterrupted services.

 

Job responsibilities

 • Perform shift work 24/7 (09:00 – 18:00, 17:00 – 02:00, 00:00 – 09:00)
 • Follow up the alerting signals to be recorded;
 • Provide accurate responses to all claims and problems received from  Customer Care Unit;
 • Examine and solve the problems and inform line manager;
 • Prepare and archive the operational and troubleshooting documentation for staff;
 • Prepare problems’ reports for the management;
 • 24-hours availability.

Required qualifications

 • Higher education, preferably in the sphere of Telecommunication or Computer Sciences;
 • At least two years of work experience in Telecommunication sphere;
 • Knowledge of Telecommunication or Computer Sciences;
 • Advanced computer skills (MS Office);
 • Good knowledge of IP networks;
 • Skills in technologies;
 • Good knowledge of Armenian, Russian and English languages;
 • Time management and organizational skills;
 • Team working and communication skills.
 • Reporting skills;
 • Adaptability/Flexibility;
 • Teamwork and cooperation skills;
 • Problem solving;
 • Ability to work with overload.

 

Required candidate level: Mid level

Additional information

ll interested candidates may apply through the following link: https://www.mts.am/about-us/Career/Jobs-and-Announcements/Vacancies. Only shortlisted candidates will be invited for interview.

Viva-MTS ensures a fair and transparent recruitment process without discrimination against age, race, gender, disability or socio-political position. 

 

Please clearly mention that you have heard of this job opportunity on staff.am

Professional skills

IP

Soft skills

Hardworking

Share this job via your favorite social media channel.

Վիվա-ՄՏՍ ընկերության պրակտիկայի ծրագիրը և «ՎիվաՍթարթ» կրթական ծրագիրը

Աշխատելով Վիվա-ՄՏՍ-ում՝ Դուք անմիջական մասնակցություն եք ունենում Հայաստանում հեռահաղորդակցության ոլորտի զարգացման մեջ՝ մշակելով և մատուցելով առաջնակարգ ծառայություններ։

Իսկ եթե ցանկանում եք Ձեր ներդրումն ունենալ հեռահաղորդակցության ոլորտի ապագայի կառուցման մեջ,երիտասարդեռանդուն և ստեղծագործ եք, ապա Վիվա-ՄՏՍ ընկերության պրակտիկայի ծրագիրը և «ՎիվաՍթարթ» կրթական ծրագիրը Ձեզ համար են։

View more

View Less

Ինչպես գտնել աշխատանք 1 click-ով. ՎիվաՍել-ՄՏՍ ՄՌ վարչության պետ Լարա Չոլաքյանը staff.am նոր գործիքակազմի մասին

ՎիվաՍել-ՄՏՍ ընկերության Մարդկային ռեսուրսների վարչության պետ Լարա Չոլաքյանը ներկայացնում է՝ ինչպես ենք կիրառում staff.am օնլայն դիմումների կառավարման նոր գործիքակազմը լավագույն մասնագետների հավաքագրման համար։

View more

View Less

Վիվա-ՄՏՍ. 15 տարի հեռահաղորդակցության շուկայում իր դիրքերը չզիջող ընկերություն, որը շարունակում է քայլ առ քայլ կերտել իր հաջողության պատմությունը

«Մենք եղել ենք «ՎԻՎԱՍԵԼ», դարձել ենք «ՎԻՎԱ-ՄՏՍ»: Միջուկը «ՎԻՎԱ»-ն է, հայի կողմից ստեղծված արժեքը, որն ունի հայկական ինքնություն, հայեցի մտածելակերպ, հայկական ոգի։ Վիվա-ՄՏՍ-ը կայացած կառույց է, աշխատասեր հայ մարդու զգացմունքի, կամքի, եռանդի, ստեղծագործ մտքի մարմնավորում»,-Ռալֆ Յիրիկյան։  

View more

View Less

Contact details

Website http://www.mts.am

Phone: (060) 771-111, (093) 568-777

Find Viva-MTS (MTS Armenia CJSC) on social media