Նորարարության խթանման պատասխանատու

Deadline: 04 February 2021

Employment term: Permanent

Category: State/ Public/ Civil service

Job type: Full time

Location: Yerevan

Job description:

ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունը աշխատանքի է հրավիրում փորձառու մասնագետի համակարգի մարմիններում Նորարարության խթանման պատասխանատուի պաշտոնը զբաղեցնելու նպատակով։

 

Սույն պաշտոնը զբաղեցնող անձը պատասխանատու է ՀՀ ԲՏԱ ոլորտի զարգացմանն ուղղված նոր գաղափարների պարբերաբար հավաքագրման, դասակարգման, վերլուծման և իրականացման աշխատանքների համար։

 

Job responsibilities

Աշխատանքային պարտականությունները տարանջատված են ըստ կատարողական երկու հիմնական նպատակի`

 

 1. Հավաքագրել, համակարգել և մշակել ՀՀ ԲՏԱ ոլորտի զարգացմանը խթանող նորարարական գաղափարներ և իրականացնել բարեփոխային ռազմավարական քայլեր։
 2. Աջակցել, զարգացնել և ամուր հիմք ստեղծել արդյունավետ թիմային համագործակցության։

 

Առաջին նպատակ՝  

համակարգել, մշակել ՀՀ ԲՏԱ ոլորտի զարգացմանը խթանող նորարարական գաղափարները և իրականացնել բարեփոխային ռազմավարական քայլեր։

 

Բնորոշ պարտականություններն են՝

 • Կազմակերպել ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական ոլորտին վերաբերող սոցիալ-տնտեսական ծրագրերի մշակման աշխատանքներ, 
 • Համակարգել տեխնոլոգիական ընկերությունների, բուհերի և արդյունաբերության արդյունավետ համագործակցության մեխանիզմների մշակման և իրականացման աշխատանքները, 
 • Ապահովել ժամանակակից տեխնոլոգիական կենտրոնների արդյունավետ գործունեությունը, և նպաստել նոր կենտրոնների ստեղծման ծրագրերի մշակմանը և իրականացմանը,
 • Ուսումնասիրել հանրապետության տեխնոլոգիական ընկերությունների և բուհերի համագործակցության վերաբերյալ տեղեկատվությունը, վերլուծել և հանդես գալ բարեգործային ռազմավարական քայլերի վերաբերյալ առաջարկություններով։
 • Նպաստել ՀՀ և միջազգային կառույցների միջև երկկողմ համագործակցության և փորձի փոխանակման բարելավմանը։

 

Երկրորդ նպատակ՝ 

աջակցել, զարգացնել և ամուր հիմք ստեղծել արդյունավետ թիմային համագործակցության

 

Բնորոշ պարտականություններն են՝

 • Նպաստել աշխատակիցների կողմից առաջարկների ներկայացման գործընթացներին,
 • Համակարգել, ղեկավարել աշխատանքների ու գործառույթների բաշխումը աշխատակիցների միջև, 
 • Ըստ անհրաժեշտության աջակցել և վերահսկել գործընկերների աշխատանքը՝ խնդիրները բացահայտելու և լուծելու նպատակով, 
 • Ըստ անհրաժեշտության՝ կազմակերպել համապատասխան վերապատրաստումներ, զարգացման ծրագրեր, 
 • Աջակցել բոլոր փոխկապակցված օղակների աշխատանքի համագործակցային և համակարգային բնույթին։

Required qualifications

 • Բարձրագույն կրթություն,
 • 4+ տարվա համապատասխան աշխատանքային փորձ՝ կապված ստարտափ էկոհամակարգի, գաղափարների վերլուծության, իրականացման և առևտրայնացման հետ, 
 • Հանրային ծառայության 3+ տարվա ստաժը կդիտվի որպես առավելություն,
 • Հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն լեզուներով գրագետ հաղորդակցվելու ունակություն,
 • Հետազոտությունների սկզբունքներին և հիմնական մեթոդներին տիրապետում
 • Վերլուծական միտք և խնդիրների արագ լուծելու կարողություն,
 • Հաղորդակցման և հանրային խոսքի գերազանց հմտություններ,
 • Կառավարչական տարբեր օղակների հետ համագործակցելու փորձառնություն,
 • Դժվարին պայմաններում որոշումներ կայացնելու և խնդիրների լուծման կարողություն,
 • Ռազմավարական մտածելակերպ՝ կազմակերպական և ղեկավարման ակնառու փորձառնությամբ։

Required candidate level: Not defined

Professional skills

Analytical thinking

RA Law "On public services"

RA Law "On Civil services"

Soft skills

Problem solving 

Decision making

Strategic thinking

You can apply for this job just by following Application procedure.

Application procedures

Հետաքրքրված և համապատասխան թեկնածուներին խնդրում ենք անցնել հետևյալ հղմամբ՝ https://bit.ly/3nHNzYz

Please clearly mention that you have heard of this job opportunity on staff.am

Share this job via your favorite social media channel.

Արտոնությունների փաթեթ

 • Ժամանակին վճարվող աշխատավարձեր
 • Պարգևավճարների առկայություն
 • Մասնագիտական զարգացման հնարավորություն

View more

View Less

Contact details

Website https://hti.am/#

Phone: +37410590189

Address: 3 Վազգեն Սարգսյան փողոց, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն, Yerevan, Armenia