Փաստաբան

Deadline: 29 July 2020

Employment term: Permanent

Category: Legal

Job type: Full time

Location: Yerevan

Job description:

<<Վիրտուլեքս>> ՍՊԸ-ն աշխատանքի է հրավիրում փորձառու փաստաբանի` լրիվ աշխատանքային օրվա աշխատանքային գրաֆիկով, աշխատավարձը` բանակցային, աշխատանքի սկիզբը` պայմանավորվածություն ձեռք բերելու հաջորդ օրվանից:

Job responsibilities

 • Բարձրագույն իրավաբանական կրթություն (նաև բակալավրի աստիճան)
 • Փաստաբանական արտոնագրի առկայություն
 • Կազմակերպչական հմտություններ և պատասխանատվության բարձր զգացում
 • Վերլուծական մտածողություն, ճկունություն, մի քանի առաջադրանք միաժամանակ կատարելու, ժամանակի կառավարման հմտություններ և ուշադրություն մանրուքների նկատմամբ
 • Թիմում աշխատելու ունակություն
 • Առաջադրանքները ճիշտ և ժամանակին կատարելու, հատկապես՝ վերջնաժամկետների պահպանման ունակություն,
 • Բանավոր և գրավոր հաղորդակցման հմտություններ
 • Համակարգչից վարժ օգտվելու կարողություն, այդ թվում՝ MS Office (MS Word, Excel, Outlook) փաթեթի գերազանց իմացություն
 • Օտար լեզուների իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն:

Required qualifications

 • Իրավական հարցերով խորհրդատվություն
 • Փաստաթղթերի իրավական վերլուծություն և իրավաբանական եզրակացությունների ու հանձնարարականների նախապատրաստում
 • Քաղաքացիարավական և վարչաիրավական հարաբերություններում ծագած վեճերի վերաբերյալ գործերով դատական ներկայացուցչություն
 • Քրեական գործերով դատական ներկայացուցչություն
 • Ներկայացուցչություն պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններում, ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց հետ հարաբերություններում
 • Դատական գործի հնարավոր ելքի և ընթացքի հեռանկարային գնահատում, վեճերի լուծմանն ուղղված բանակցությունների վարում։

Required candidate level: Not defined

You can apply online via staff.am or follow the below application procedure.

Soft skills

Multitasking

Share this job via your favorite social media channel.

Contact details

Address: 24 Azatutyan ave, Yerevan, Armenia