Reporting specialist

Deadline: 08 May 2021

Employment term: Permanent

Category: Banking/credit

Job type: Full time

Location: Yerevan

Job description:

Prepare financial reports submitted to the founder of the organization, creditors, and local bodies.

Job responsibilities

 • Prepare financial reports to Lender organizations,
 • Prepare reports in accordance with international accounting standards,
 • Prepare և submit reports required by the Organization's external auditors,
 • Establish and maintenance of an information base of RA legislation, CBA regulations, government decisions on credit organization, tax legislation և other legal acts,
 • Participate in information exchange and cooperate with other departments,
 • Provide the necessary information to the CFO and to other managers upon the request,
 • Perform miscellaneous job-related duties as assigned by CFO or Deputy CFO.

Required qualifications

 • Knowledge of International Financial Reporting Standards,
 • Ability to plan, coordinate and control activities,
 • Ability to perceive and process large amounts of information,
 • High sense of responsibility,
 • ACCA qualification is a plus,
 • Fluent in Armenian and English (written and verbal), good knowledge of Russian language is a plus,
 • Computer skills: knowledge of MS Office (Word and Excel),
 • Knowledge of AS Bank is an advantage.

Required candidate level: Mid level

Additional information

Interested candidates are welcome to send their CV to: [email protected]  mentioning the position title ("Reporting specialist") in the subject line of the mail. 

Please clearly mention that you have heard of this job opportunity on staff.am

Professional skills

Armenian tax legislation, IFRS, IAS

Soft skills

Hard-working

Share this job via your favorite social media channel.

SEF in Armenia

View more

View Less

Ինչպես գտնել աշխատանք 1 click-ով. ՍԵՖ Ինտերնեյշնլ ՈՒՎԿ Ծրագրի ղեկավար Անի Անանյանը staff.am նոր գործիքակազմի մասին

ՍԵՖ Ինտերնեյշնլ ՈՒՎԿ Ծրագրի ղեկավար Անի Անանյանը պատմում է՝ 

 • ինչպես են կիրառում staff.am օնլայն դիմումների կառավարման համակարգը համապատասխան մասնագետների հավաքագրման համար,
 • ինչ քայլեր է ձեռնարկում ՍԵՖ Ինտերնեյշնլ ՈՒՎԿ-ն լավագույն մասնագետների ներգրավման համար,
 • ինչքանով է կարևորվում հետադարձ կապը թեկնածուների հետ։

View more

View Less

Contact details

Website http://sefmicro.org

Phone: +37410202822

Address: 33 Davit Anhaght Street, Yerevan, Armenia

Find SEF International UCO on social media