Software Development Intern - paid internship

Deadline: 16 June 2021

Employment term: Temporary

Category: Software development

Job type: Full time

Location: Yerevan

Job description:

RELAXED WORK ENVIRONMENT, DEDICATED TEAM, & GROWING COMPANY

Today HelpSystems is looking for a Software Development Intern to pass a paid internship at HepSystems and work on one of our leading products.

As a Software Development Intern, you will join the GoAnywhere development team and contribute to developing web, mobile, and desktop applications. This team consists of 7 Software Engineers with different seniority levels working together to enhance and maintain existing products in the mentioned product line of business.

Join us if you: 

  • Are a perfect team player
  • Are a highly motivated person
  • Have good English knowledge
  • Have basic knowledge of any programming language (preferably C#/.Net)
  • Have good problem-solving skills
  • Are fast learner

Required candidate level: Student

Additional information

HelpSystems is passionate about making life easier for modern organizations and improving the lives of our customers. As a seven-time Star Tribune Top Workplace we are dedicated to making our employees happy by offering great benefits, fun company culture, and transparency from our leadership team. When working at HelpSystems you will have the opportunity for an upbeat office environment with A LOT of perks, such as professional development, equity program, employee recognition programs, and more! 

Check out our website to learn more about HelpSystems and apply by visiting our Careers page. We encourage you to check out our Glassdoor page as well.

As an EEO/Affirmative Action Employer, all qualified applicants will receive consideration for employment without regard to race, color, religion, sex, national origin, sexual orientation, gender identity, veteran or disability status. 

Professional skills

English

C#

Soft skills

Problem solving 

Communication

Team player

You can apply for this job just by following Application procedure.

Application procedures

All interested and qualified candidates are welcome to apply by submitting their resumes here.

Please clearly mention that you have heard of this job opportunity on staff.am

Share this job via your favorite social media channel.

HS Band: Lunch Time (Cups Song)

 

HS Band presents the remake of Cup Song by Anna Kendrick (Pitch Perfect’s “When I’m Gone”). 

ENJOY!

View more

View Less

Այցելություն HS International – HelpSystems-ի հայաստանյան գրասենյակ

staff.am թիմը այցելել էր HS International, որը հանդիսանում է աշխարհահռչակ HelpSystems-ի հայաստանյան գրասենյակը, զրուցելու աշխատակիցների հետ, հասկանալու և Ձեր ուշադրությանը ներկայացնելու, թե ինչպիսին է ընկերության աշխատանքային միջավայրը, ինչ խնդիրներ են լուծում նրանք և որն է թիմի լավ աշխատանքի գաղտնիքը։ Անպայման նշենք, որ անչափ տպավորված ենք HS International-ի թիմի նվիրվածությամբ, համեստությամբ և, իհարկե, հյուրընկալությամբ:

View more

View Less

An Inside Look at the HelpSytems Armenia Hiring Process

If you're looking to apply for a HelpSystems Armenia vacancy, this article can be helpful. Read it for a detailed description of our hiring process and some tips on how to do your best throughout the whole journey from our HR Specialist. 

View more

View Less

Photo Gallery

Testimonials

Contact details

Website https://www.helpsystems.com/

Address: 9 Alek Manukyan Street, Yerevan, Armenia

Find HelpSystems Armenia on social media