Շուկայական և իրացվելիության ռիսկերի կառավարման թիմի մասնագետ

Deadline: 12 June 2022

Employment term: Permanent

Category: Banking/credit

Job type: Full time

Location: Yerevan

Job description:

Մենք փնտրում ենք մեր նոր թիմակցին, ով կմիանա մեր թիմին որպես շուկայական և իրացվելիության ռիսկերի կառավարման թիմի մասնագետ

Job responsibilities

 1. Կազմել շուկայական և իրացվելիության ռիսկերի գծով հաշվետվությունները սահմանված ժամկետներում,
 2. Իրականացնել շուկայական և իրացվելիության ռիսկերի գծով սթրես թեստեր և սցենարային վերլու­ծու­թյուն­ներ, գնահատել սթրեսային իրավիճակի հավանականության միջակայքը և իանացնել ար­դ­յունք­ների հետադարձ ստուգման գործընթացը (backtesting),
 3. Մասնակցել շուկայական և իրացվելիության ռիսկերի գծով ռիսկի ախորժակների մշակման գործընթացին, ռիսկի ախորժակների պահպանման նկատմամբ իրականացնել հսկողություն,
 4. Մասնակցել շուկայական և իրացվելիության ռիսկերի գծով սահմանաչափերի և նպատակակետերի մշակման գործընթացին, պարբերական մոնիթորինգ իրականացնել տվյալ սահմանաչափերի և նպատակակետերի գծով,
 5. Ուսումնասիրել մակրոտնտեսական ցուցանիշների դինամիկան և հնարավոր ապագա մի­տում­ները,
 6. Իրականացնել գործոնային վերլուծություններ և կառուցել համապատասխան էկոնո­մե­տրի­կա­կ­ան մոդելներ,
 7. Իրականացնել ահազանգներ շուկայական և իրացվելիության ռիսկերի գծով,
 8. Իրականացնել հաճախորդների վարքագծային վերլուծություններ արտարժութային, տո­կո­ս­ա­դրույքի և իրացվելիության հնարավոր ռիսկերի տեսանկյունից։

Required qualifications

 • Բարձրագույն կրթություն տնտեսագիտական և/կամ մաթեմատիկական ոլորտում,
 • Առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձի առկայություն համապատասխան ոլորտում,
 • Մեծ տվյալների բազաների հետ աշխատելու և վիճակագրական վերլուծությունների իրա­կա­­նացման հմտություններ,
 • էկոնոմետրիկական մոդելների գնա­հատ­ման հմտություններ,
 • Տվյալների վերլուծության ծրագրերի կամ վիճակագրական փաթեթների բազային մակարդակի իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն (SQL, Python, Eviews, Stata և այլն),
 • Անգլերեն լեզվի տիրապետման լավ մակարդակ (մասնագիտական գրականությունից օգտվելու, հաղորդակցվելու հմտություններ),
 • Թիմում աշխատելու և համագործակցելու հակվածություն։

Required candidate level: Not defined

Soft skills

Detail-oriented

Analytical skills

Teamwork

You can apply for this job just by following Application procedure.

Application procedures

Նշված պահանջներին համապատասխանող և մրցույթին մասնակցել ցանկացող թեկնածուները կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրականը [email protected] հասցեին` նամակի թեմա (subject) դաշտում անպայման նշելով «Շուկայական և իրացվելիության ռիսկերի կառավարման թիմի մասնագետ»։

Հարցազրույցի կհրավիրվեն միայն պահանջվող չափանիշներին համապատասխանող և առաջնային ընտրությունն անցած թեկնածուները։

Please clearly mention that you have heard of this job opportunity on staff.am

Share this job via your favorite social media channel.

Benefits

Annual bonus
Annual salary review
Medical insurance
Teambuilding and corporate events
Local and online training package
"Baby born" package
Company performance-based bonuses
Day off
Sport package
Personal Accident, Death & Illness Insurance
Professional Development Reimbursement

Contact details

Website http://www.acba.am

Phone: +37410318888

Address: 82 Arami poghots, Yerevan, Armenia

Find Acba Bank OJSC on social media