Դատական պաշտպանության և բռնագանձումների բաժնի առաջատար մասնագետ

Крайний срок: 24 Март 2023

Условия контракта: Постоянный

Категория: Банковское/кредитное дело

Тип вакансии: Полная ставка

Местонахождение: Ереван

Описание работы

Խնդրահարույց ակտիվների կառավարման վարչության, Դատական պաշտպանության և բռնագանձումների բաժնի առաջատար մասնագետը իրականացնում է Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայությունում Բանկի հայցերով հարուցված կատարողական վարույթների ընթացիկ հսկողություն։

Обязанности

 • Պարբերաբար հետևում է Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայությունում Բանկի հայցերով հարուցված կատարողական վարույթների ընթացքին։
 • Վարում է կատարողական վարույթների հաշվառման էլեկտրոնային մատյանը և մշտապես հետևում է նշված համակարգում առկա գործերի ընթացքին։
 • Ուսումնասիրում է կատարողական գործողությունների արդյունքում կայացված որոշումների օրինականությունը, անհրաժեշտության դեպքում միջոցներ է ձեռնարկում դրանք վիճարկելու համար։
 • Հետևում է Բանկում գրավադրված և Հարկադիր էլեկտրոնային աճուրդի ներկայացված գույքերի իրացման ընթացքին, իսկ անհրաժեշտության դեպքում մասնակցում է Հարկադիր էլեկտրոնային աճուրդին և ձեռք է բերում Բանկի գրավը հանդիսացող գույքերը և ապահովում է դրանց պետական գրանցման գործընթացի ճիշտ և ժամանակին իրականացումը։
 • Անհրաժեշտության դեպքում մասնակցում է կատարողական վարույթներով գույքագրման, վտարման և այլ կատարողական գործողություններին։
 • Ուսումնասիրում է Հարկադիր կատարման փուլում գտնվող գործերով ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց կողմից Բանկին հասցեագրված դիմումները, գրությունները, ներկայացնում առաջարկություններ և գրավոր պատասխանի նախագծեր։
 • Հետևում է կատարողական վարույթներով բռնագանձված և Բանկին փոխանցված գումարների ճիշտ և ժամանակին բաշխման գործընթացին։
 • Վարկառու-պարտապանների պարտավորության չափի վերաբերյալ տեղեկատվություն է տրամադրում Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության վարույթն իրականացնող համապատասխան բաժնին, ինչպես նաև խնդրահարույց գործի փաթեթից տրամադրում է գրավադրված գույքերի իրացման հետ կապված անհարժեշտ փաստաթղթերի պատճեները (գրավի պայմանագրեր, սեփականության վկայագրեր և այլն)։
 • Ուսումնասիրում է խնդրահարույց փաթեթները, բանակցում է վարկառուների, գրավատուների և երաշխավորների հետ, համապատասխան առաջարկություններ է ներկայացնում վարկն առողջացնելու, վարկային պարտավորությունները մարելու, կողմերի հետ հաշտություն կնքելու վերաբերյալ։
 • Վարկառուների կողմից վարկային պարտավորությունները ամբողջությամբ մարելու դեպքում այդ մասին գրավոր տեղեկացնում է Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության համապատասխան ստորաբաժանմանը։
 • Կարված և համարակալված վիճակում արխիվացման է ներկայացնում ամբողջությամբ մարված դատական գործերի փաթեթները՝ ապահովելով նշված գործի շրջանակներում Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայությունից ուղարկված որոշումների և գրությունների ամբողջականությունը։
 • Կազմակերպում է վարկառու, երաշխավոր-պարտապանների ընդունելություն, իսկ անհրաժեշտության դեպքում ընդունելության միջնորդություն է ներկայացնում իր անմիջական ղեկավարին։

Ապահովում է անմիջական ղեկավարի հանձնարարականների ճիշտ և ժամանակին կատարումը, ինչպես նաև ապահովում է ստորաբաժանման այլ աշխատակցի բացակայության դեպքում վերջինիս փոխարինումը։

Требования

 • Բարձրագույն իրավաբանական կրթություն
 • Առնվազն 3 տարվա ՀԿԱ ծառայության աշխատանքային փորձ
 • Վերլուծական մտածողություն և արագ կողմնորոշվելու ունակություն
 • Հաշվետվություններ ներկայացնելու հմտություն,
 • Հայերեն և ռուսերեն լեզուների իմացություն,
 • Microsoft Office ծրագրային փաթեթի և ՀԾ բանկ ծրագրի իմացություն
 • Թիմում արդյունավետ աշխատելու ունակություն
 • Պատասխանատվության բարձր զգացում
 • Սթրեսային իրավիճակներում աշխատելու ունակություն
 • Հաղորդակցման և կազմակերպչական գերազանց հմտություններ

Требуемый уровень кандидата: Не определено

Дополнительная информация

Ներկայացված պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները կարող են իրենց  ինքնակենսագրական (CV)-ները ուղարկել hr@araratbank.am հասցեով՝ subject հատվածում գրելով աշխատանքի անվանումը։

Пожалуйста, непременно укажите, что вы узнали о данной вакансии на staff.am.

Профессиональные навыки

MS Office

ARMSOFT

Личные навыки

Переговорные навыки

Управление временем

Разрешение конфликтов

Гибкость

Аналитические навыки

Поделитесь этой вакансией в соцсетях.

Фотогалерея

Привилегии для сотрудников

Медицинская страховка
Тимбилдинг и корпоративные мероприятия
Подарки по случаю рождения ребенка
Возмещение расходов обучения и сертификации
Отпуск по уходу за ребенком
Скидки и льготы для сотрудников
Финансовые услуги по льготным тарифам

Контакты

Веб-сайт https://www.araratbank.am/hy/

Найти AraratBank OJSC в социальных сетях