Геолог по ресурсам

Крайний срок: 06 Апрель 2023

Условия контракта: Постоянный

Категория: Производства

Тип вакансии: Полная ставка

Местонахождение: Капан

Описание работы

Իրականացնել հանքավայրերի պաշարների և ռեսուրսների մանրամասն երկարաբանական ուսումնասիրություններ՝ որոշելու հետախուզական և շահագործման աշխատանքների առավել ռացիոնալ ուղղություննները:

Обязанности

 • Իրականցնել հետազոտություն, համակարգում, երկրաբանական տվյալների փաստաթղթերի ընդհանրացում, գրաֆիկական նյութերի նախապատրաստում, (սխեմաներ, քարտեզներ, հատվածներ, նախագծեր, դիագրամաներ և այլն):
 • Հետախուզական հորատանցքների և հանքարդյունաբերության ոլորտում տվյալների ստուգաճշտման և մեկնաբանության տրամադրում:
 • Իրականացնել օգտակար հանածոների ռեսուրսների հաշվարկում և հաշվառում:
 • Իրականացնել երկրաբանահետախուզական աշխատանքների այդ թվում նաև հետախուզական հորատանցքների նախագծման ամսեկան և շաբաթական աշխատանքներ:
 • Կատարել ռեսուրսների շարժի, դուրսգրման, աճի և փաստաթղերի օպերատիվ վերահաշվառման կազմում և վերլուծություն:

Требования

 • Բարձրագույն կրթություն երկրաբանության ոլորտում:
 • Հանքավայրերի հետախուզության և շահագործման վերաբերյալ գիտելիքներ:
 • Ընդերքի ուսումնասիրման և հետազոտման տեխնիկական միջոցների և մեթոդների կիրառման գործընթացի իմացություն:
 • Ստորգետնյա հանքի երկրաբանական ծառայության աշխատանքների կազմակերպման և իրականացման հմտություններ:
 • MS Office փաթեթի իմացություն:
 • Datamine Studio, Surpac, Leapfrog, AutoCAD, acQuire ծրագրերի իմացություն:
 • Առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ որպես երկրաբան:

Требуемый уровень кандидата: Средний уровень

Дополнительная информация

Подай заявку через staff.am и отслеживай весь процесс онлайн․

Профессиональные навыки

AutoCAD

Личные навыки

Управление временем

Поделитесь этой вакансией в соцсетях.

Контакты

Веб-сайт http://www.chaarat.am

Адрес: 4 Gortsaranayin street, Капан, Армения