Սևանի մասնաճյուղի և Հրազդանի ներկայացուցչության խնդրահարույց վարկեր հավաքագրող մասնագետ

Deadline: 01 June 2020

Employment term: Permanent

Category: Banking/credit

Job type: Full time

Location: Sevan

Job description:

 • Ապահովել Սևանի մասնաճյուղի և Հրազդանի ներկայացուցչության իրավական գործունեության իրականացումը` համակարգելով աշխատանքները կապված դատական և կատարողական գործընթացների հետ, ներառյալ իրավունքի վերականգնումը և գրավի իրացումը, 
 • հաճախորդների հետ փոխհարաբերություններում կիրառել արդյունավետ եւ հետևողական հավաքագրման ռազմավարություն՝ հաշվի առնելով դեպքերի առանձնահատկությունները, 
 • իրականացնել հանդիպումներ հաճախորդների հետ և ընդունել համապատասխան որոշումներ գործընթացների հետագա վատթարացումը կանխելու նպատակով, 
 • կազմել հայցադիմումներ, վճարման կարգադրություններ, միջնորդություններ և անհրաժեշտ այլ գրություններ՝ ապահովելով դրանց մուտքագրումը հասցեատեր կազմակերպություններ, 
 • վերահսկել մասնաճյուղի և ներկայացուցչության կողմից դատական մարմիններին և ՀՀ ԱՆ ԴԱՀԿ ծառայության ներկայացված հայցերի, դիմումների, միջնորդությունների կատարման ժամկետները, ինչպես նաև հետևել դատական և գործադիր մարմինների կողմից դրանց կատարման բնականոն ընթացքին, 
 • համակարգել մասնաճյուղի և ներկայացուցչության իրավական փաստաթղթաշրջանառությունը, այդ թվում` իրականացնել դրանց վերաբերյալ գործավարությունն ու սահմանված կարգով պահպանումը, 
 • կազմակերպության ֆինանսատնտեսական գործունեության բարելավման և բացահայտված թերությունների վերացման վերաբերյալ առաջարկությունների մշակման նպատակով իրականացնել բողոքների և դատական գործերի ուսումնասիրություն, արդյունքների հետազոտում, վերլուծություն և ընդհանրացում:

:    

Required qualifications

 • Բարձրագույն կրթություն, (ցանկալի է տնտեսագիտական կամ իրավաբանական), 
 • առնվազն 2 տարվա համապատասխան աշխատանքային փորձ
  Գիտելիքներ հետևյալ ոլորտներում
 • գործադիր և դատական մարմինների, ինչպես նաև ԴԱՀԿ-ի գործունեությունը կանոնակարգող իրավական ակտերի խորացված իմացություն,
 • վարկային կազմակերպությունների գործունեությունը կանոնակարգող իրավական ակտերի խորացված իմացություն
  Անհրաժեշտ հմտություններ 
 • համակարգչով աշխատելու (MS Excel և MS Word ծրագրեր) հմտություններ
 • կազմակերպչական ձիրք, հաղորդակցվելու և բանակցելու հմտություններ
 • ծանրաբեռնված և սեղմ ժամկետներում աշխատելու ունակություն, 
 • թիմային և ինքնուրույն աշխատելու կարողություն:

Required candidate level: Not defined

Please clearly mention that you have heard of this job opportunity on staff.am

Soft skills

Problem solving 

Conflict resolution skills

Presentation skills

Share this job via your favorite social media channel.

Contact details

Website http://www.aregak.am

Phone: (010) 543-628, (010) 543-629

Address: Amiryan 4/6, N 152 space, Yerevan, Armenia