Ուրախ ենք տեղեկացնել ևս մեկ օգտակար գործիքի մասին, որն այս անգամ ստեղծել ենք մեր գործատու ընկերությունների հավաքագրման աշխատանքն առավել արդյունավետ դարձնելու համար։

Երբևէ ցանկացե՞լ եք իմանալ, թե որտեղից են Ձեր ընկերության ապագա աշխատակիցները տեղեկանում աշխատանքի մասին, կամ ինչպիսին է դիմորդների թվի բաշխվածությունն ըստ ուղղորդման աղբյուրների, ինչպե՞ս է տվյալ աշխատանքի դիմորդների ակտիվությունը համեմատած տվյալ ոլորտի այլ աշխատանքների հետ։ Այս ամենն այժմ արդեն հնարավոր է staff.am-ի կողմից ստեղծված նոր գործիքի շնորհիվ։

Ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում աշխատանքի հայտարարության ակտիվության և արդյունավետության վիճակագրական վերլուծությունը։


Վիճակագրական վերլուծությունը, ներառում է տվյալ աշխատանքի հայտարարության հիմնական ցուցանիշները. օրինակ, ինչ աղբյուրներով են թեկնածուները տեղեկացել` քանի դիմորդ և դիտում ունի հայտարարությունը և այլն։ Մենք նաև տրամադրում ենք համեմատական վերլուծություն տվյալ աշխատանքի և նույն կատեգորիայում այլ աշխատանքների միջև։

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲԱՇԽՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ, ՈՒՂՂՈՐԴՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ, ԴԻՄՈՐԴՆԵՐԻ ԹԻՎ

Այս հատվածում ներկայացված ենք աշխատանքի հայտարարության ընդհանուր ցուցանիշները։

checkmark-outline-gross-symbol (2)ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԴԻՏՈՒՄՆԵՐ – քանի դիտում ունի աշխատանքը

checkmark-outline-gross-symbol (2)ԴԻՄՈՐԴՆԵՐԻ ԹԻՎ – աշխատանքի հայտարարությանը քանի թեկնածու է դիմել

checkmark-outline-gross-symbol (2)ԴԻՄՈՐԴՆԵՐ/ ԴԻՏՈՒՄՆԵՐ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ – Հարաբերությունը ցույց է տալիս աշխատանքի հայտարարության էֆեկտիվությունը՝ դիմորդների թիվը բաժանելով աշխատանքի դիտումների թվի վրա։

Այս հատվածում նաև ներկայացված են ուղղորդման այն աղբյուրները, որոնք ամենամեծ մասնաբաժինն ունեն դիտումներ ապահովելու տեսանկյունից։ Հաշվի առնելով, որ staff.am-ը աշխատանքի հայտարարությունները տարածում է տարբեր աղբյուրներով, այստեղ կգտնեք ուղղորդման տարբեր աղբյուրներ:

1

 

5

ԴԻՄՈՐԴՆԵՐԻ ԲԱՇԽՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆՆ ԸՍՏ ՏԻՊԵՐԻ

Վերլուծության երկրորդ հատվածում ներկայացված է դիմումների ստացման առկա 3 հնարավորությունների բաշխվածությունը։

checkmark-outline-gross-symbol (2)ՈՒՂԻՂ – ովքեր դիմել են գործատուի էլեկտրոնային փոստին ուղարկված ռեզյումեների միջոցով։

checkmark-outline-gross-symbol (2)ՕՆԼԱՅՆ – ովքեր դիմել են օնլայն՝ staff.am-ում առկա իրենց CV-ի միջոցով։

checkmark-outline-gross-symbol (2)ՀՅՈՒՐ – ովքեր դիմել են օնլայն` staff.am-ի միջոցով կցելով իրենց CV-ին։

Եթե Ձեր ընկերությունը չի ընդունում դիմումներ staff.am-ի միջոցով, ապա այս հատվածում դիմորդների 100%-ը կլինեն ուղիղ (direct) դիմորդներ։

STAFF.AM-ՈՒՄ ՆՄԱՆԱՏԻՊ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

Այս վերլուծության նպատակն է համեմատել տվյալ աշխատանքի հայտարարության արդյունավետությունը նմանատիպ աշխատանքների հետ, որոնք գտնվում են միևնույն կատեգորիայում։ Օրինակ Մարքեթինգի ոլորտի աշխատանքների արդյունավետությունը գնահատելու համար համեմատությունը կտարվի այս կատեգորիայի բոլոր աշխատանքների հետ։

Գնահատման համար տրամադրվում է եռաստիճան սանդղակ․

checkmark-outline-gross-symbol (2)ՑԱԾՐ – սա նշանակում է, որ տվյալ հայտարարությունն այդքան էլ մեծ արդյունքներ չի ապահովել։

checkmark-outline-gross-symbol (2)ՄԻՋԻՆ – աշխատանքի հայտարարության արդյունավետությունը վատ չէ։

checkmark-outline-gross-symbol (2)ԲԱՐՁՐ – համեմատած նմանատիպ այլ աշխատանքների, այս հայտարարության արդյունքները բավականին լավն են։

 

4

 

ԻՆՉՊԵՍ ԴԻՏԵԼ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

Էլ․ փոստ

Վերլուծությունը պատրաստ է լինում հայտարարության ժամկետը լրանալուն պես։ Հայտարարության ժամկետի ավարտին հաջորդող օրը Դուք կստանաք էլ․ նամակ, որտեղ կից կներկայացվի վերլուծության արդյունքները։

Օնլայն
Ժամկետին լրանալուն պես, կարող եք նաև դիտել վերլուծությունը օնլայն՝ մուտք գործելով Ձեր ընկերության դեշբորդ։ Անհրաժեշտ է “Տեղադրված աշխատանքներ” բաժնից ֆիլտրել աշխատանքները և ընտրել ոչ ակտիվ աշխատանքները։ Որից հետո յուրաքանչյուր աշխատանքի կողքին առկա կոճակների միջոցով կարող եք դիտել կամ ներբեռնել վերլուծությունը։
analytics_mockup_55

Դեշբորդից կարող եք նաև ներբեռնել ֆայլը PDF ֆորմատով և ուղարկել այն գործընկերոջը։ Աշխատանքի հայտարարությունների վիճակագրությունը հասանելի է միայն նոր աշխատանքների համար, իսկ գործիքի թողարկումից առաջ առկա աշխատանքների դեպքում, այն հասանելի չի լինի։

ԴԻՏԵԼ DEMO ՏԱՐԲԵՐԱԿԸ

Հուսով ենք այս նոր գործիքը կօգնի Ձեզ լինել ավելի տեղեկացված, իսկ հավաքագրման գործընթացը կդարձնի առավել արդյունավետ։ Բոլոր հարցերի դեպքում ուրախ կլինենք պատասխանել։