ՏՏ մասնագետներն ու արվեստը կամ… հակառակը

671

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները զարգանում են կայծակնային արագությամբ՝ ամեն օր մեզ ավելի ու ավելի ապշեցնելով նորարարությամբ ու թվային առաջընթացով, զուգահեռաբար ավելի ու ավելի շեշտելով մասնագիտական հավասարակշռված կյանքի կարևորությունը:
Բայցևայնպես… Կոդերից և էկրաններից անդին կա ստեղծարարության և ոգեշնչման մի տիրույթ, որն ի զորու է բոլորովին այլ ձևով օգուտ տալ ՏՏ մասնագետներին:
Խոսքն այն հավասարակշռության մասին է, որն ստեղծելու և զարգացնելու ուղիներից մեկը ԱՐՎԵՍՏԻ հետ առնչակցումն է, ավելին՝ ներգրավվածությունը, հատկապես թատերական ներկայացումներում և համերգներում…

Այս հոդվածում մենք կփորձենք համոզիչ փաստարկներ բերել այն մասին, թե ինչու ՏՏ ոլորտի աշխատակիցներն իրենց կյանքում պետք է ներգրավեն նաև մշակութային փորձառություն, և թե նմանօրինակ ներառումները ինչպես կարող են նպաստել նրանց անձնական և մասնագիտական աճին:

Արվեստի դերը ՏՏ ոլորտում

ՏՏ ոլորտն իր էությամբ ստեղծագործական է, ենթադրում է խնդիրներ լուծելու հմտություններ և ընդունված շրջանակներից դուրս մտածելու կարողություն: Արվեստի հետ կապ ունենալը, ինչպես օրինակ՝ թատերական ներկայացումների, համերգների կամ ցուցահանդեսների հաճախելը, ՏՏ մասնագետներին կարող են եզակի հնարավորություն տալ հղկելու իրենց ստեղծագործ միտքը:

Արվեստ և ՏՏ

Սյուժեները, պատումները, երաժշտական ժանրերը և մեծ առումով գեղագիտությունը, որոնց հետ հնարավոր է առնչվել արվեստի միջավայրում, ոգեշնչման աղբյուր են, և կասկածից վեր է, որ տեխնիկական բազմապիսի մարտահրավերների դիմաց կնպաստեն ցուցաբերել ավելի թարմ և ավելի հարուստ երևակայությամբ մոտեցումներ:

Ճիշտ է՝ ՏՏ ոլորտում առաջնայինը տեխնիկական հմտություններն են, սակայն մեծապես սխալված կլինենք, եթե մոռանանք կամ թերագնահատենք զգացական իմացականության (intellect) կարևորությունը: Մերձեցումը արվեստներին՝ խթանում է մարդկային տարատեսակ փորձառությունների ըմբռնումը:
Թատերական ներկայացումներն, օրինակ, անհատին թույլ են տալիս ականատես լինել, զգալ և անդրադառնալ հույզերի մի ամբողջ երանգապնակի՝ զարգացնելով միջանձնային ավելի ամուր հմտություններ, միևնույն ժամանակ խթանելով գործընկերների, հաճախորդների, օգտատերերի հետ շփվելու կարողականությունը:

Զգացական իմացականությունը ՏՏ շրջանակներում կարող է հիմք դառնալ շատ ավելի արդյունավետ հաղորդակցության, ինչպես նաև բարձրացնել համագործակցության ոգին։
Հաճախ այս ոլորտի պահանջները խիստ են ու բուռն, և բնական է, որ  հանգեցնեն լարվածության, նաև սպառվածության։

Թատերական ներկայացումների կամ համերգների կանոնավոր հաճախումը թվային աշխարհից փախուստի այն անհրաժեշտությունն է, որն իր հերթին առիթ է տալիս լիցքաթափվելու և… լիցքավորվելու:

Վառ ու կենդանի կատարումների կլանող ու գրավիչ բնույթը լի է ա՛յն ուժականությամբ, որն ի զորու է անհատին տեղափոխել բոլորովին այլ հարթություն՝ արվեստի կախարդական աշխարհ՝ այդպիսիով թեկուզ կարճ ժամանակով նրան կտրելով աշխատանքի հետ կապված ճնշումներից։ Սա մտավոր յուրօրինակ վերականգնում է, որը նպաստում է ընդհանուր բարեկեցությանն ու ուժեղացնում անհատի կարողությունը՝ թարմ մտածելակերպով դիմակայելու իր առջև ծառացած մարտահրավերներին:

Շատ անգամ կատարողական արվեստը ներկայացնում է կնճռոտ պատումներ և բարդ սցենարներ, որտեղ պարտադիր բաղադրիչներ են աշխույժ ներգրավվածությունն ու քննադատական մտածողությունը: Սա բազմիցս փաստարկված երևույթ է, և ՏՏ մասնագետները թատերական ներկայացման կամ համերգի ընթացքում ակամա կատարելագործում են խնդիրներ լուծելու իրենց հմտությունը։ Ընդգծենք, որ այդ ամենը կատարվում է պարզ, դյուրին ու աննկատ, այնքան աննկատ, որ անհատը շատ ուշ է գիտակցում, թե որքան կարևոր նվաճում է արձանագրել։  
Բարդ պատում, երաժշտական ստեղծագործություն կամ գեղանկար վերլուծելու և մեկնաբանելու կարողությունը արտացոլում է ճանաչողության ընթացքը, որն ինքնին ներառված է ՏՏ բարդ խնդիրների լուծման մեջ:

Իրենց վերլուծական հմտություններն օգտագործելով բոլորովին այլ հարթությունում՝ ՏՏ արհեստավարժներն իրենց մասնագիտական կյանքում կարող են զարգացնել խնդիրների լուծման ավելի բազմակողմանի և ճկուն մոտեցում:

ՏՏ և արվեստի կիրառումը

Արվեստի միջոցով ՏՏ մասնագետները կարող են զարգացնել նաև հաղորդակցման հմտությունները

Արվեստի, մշակութային որևէ նախաձեռնության հետ չպետք է առնչվել առանձին, առանց ընկերակցության․ դա համայնքային փորձառություն է, որն անհատին կապում է ավելի լայն լսարանի հետ:
ՏՏ ոլորտը, որտեղ հաճախ կիրառելի են հեռավար աշխատանքը և որտեղ մեծ է համագործակցության դերն ու նշանակությունը, մասնագետների մշակութային միասնական փորձը նորովի է իմաստավորում համայնքի կարևորությունը։
Մշակութային միջոցառումները, բնականաբար, հանգեցնում են մտքերի փոխանակմանը, համագործակցության և մասնագիտական նոր հարաբերությունների ձևավորմանը, որոնք դուրս են աշխատավայրի սահմաններից:

Արվեստի նշանակությունը ՏՏ ոլորտում բազմաշերտ է

Եզրափակելով հաստատենք, որ արվեստի փորձառությունը ՏՏ մասնագետների կյանքում ոչ միայն հանգստին նպաստող միջոց, այլև ռազմավարական ներդրում է՝ ի նպաստ անձնական և մասնագիտական աճի։

Ստեղծագործելու կարողականության զարգացումը, զգացական իմացականության ձևավորումը, ճնշումներից ձերբազատումը, խնդիրներ լուծելու հմտության ձեռքբերումը և համայնքի կարևորության գիտակցումն արժեքավոր այն նվաճումներն են, որոնք չեն կարող չփոխել ՏՏ մասնագետի աշխատանքի որակը, ինչպես նաև բավարարվածության  աստիճանը:

Քանի դեռ թվային աշխարհը շարունակում է զարգանալ, ավելի ու ավելի տեսանելի է դառնում մշակութային ներգրավվածությամբ հավասարակշռության հասնելու հրամայականը։

Դա կլինի կարևոր այն նվաճումը, որի օգնությամբ ՏՏ մասնագետները կարող են տեղավորվել իրենց կյանքի և՛ էական, և՛ իրական աշխարհի հարթություններում։