ՀՀ-ում ո՞ր մարզերն են առավել ակտիվ աշխատանքների առաջարկման տեսանկյունից։ Ո՞ր ոլորտներում է աշխատանքների հիմնական բաշխվածությունը։ 2018 թվականի տվյալների հետ համեմատած ի՞նչ թվային ցուցանիշներով են առանձնանում մարզերում ամենաակտիվ 5 քաղաքները։

staff.am-ն ամփոփել է ՀՀ աշխատաշուկայի ակտիվության ամենամյա վերլուծությունը 2019թ․-ի տվյալներով։ Վերլուծությունը ներառում է ինչպես ընդհանուր ակտիվության ցուցանիշներ, նախագծում թվայնացման հեռանկարները, աշխատավարձերի մասով վերլուծական տվյալներ և կանխատեսումներ, այնպես էլ մարզերին նվիրված հատուկ ուսումնասիրություն։

Մարզերում աշխատաշուկայի ուսումնասիրության համար հիմք է ընդունվել staff.am հարթակում գործատուների կողմից հրապարակված թափուր աշխատատեղերի հայտարարությունները։

1 ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ ԸՍՏ ՀՀ ՄԱՐԶԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔՆԵՐԻ

Ըստ վերլուծության մարզերում ամենաակտիվ քաղաքներն են Աբովյանը, Աշտարակը, Գյումրին, Արմավիրը, Մասիսը։ 2019 թվականին աշխատաշուկայի ակտիվության միտումներ են նկատելի Աշտարակում, Գյումրիում և Արմավիրում, իսկ Աբովյանը գրեթե նույն ակտիվությամբ գերազանցում իր ցուցանիշներով։

9

10

Ուսումնասիրությունից կարող ենք կատարել ստորև հետևությունները՝

profit

Մարզային քաղաքների ակտիվությունը շարունակում է մնալ ցածր։ Բոլոր աշխատանքների 92%-ը բաժին է ընկնում Երևանին, իսկ մարզային քաղաքներում կամ տեղական ընկերություններն են գերիշխում, կամ բանկային, ապահովագրական և հեռահաղորդակցության մասնաճյուղի աշխատանքներն են։

profit

Տեղական ընկերությունների մասով վառ արտահայտված  օրինաչափություն դժվար է նշմարել բոլոր մարզերի համար, միայն հստակ կարող ենք նշել Գյումրի քաղաքում ծրագրավորման և այլ ՏՏ մասնագետների պահանջարկի մասին։ Մասնավորապես Գյումրիում առկա թափուր աշխատատեղերի մոտ 15% -ը ՏՏ ոլորտում է։

profit

Այլ մարզերում և քաղաքներում ցածր ակտիվության պայմաններում որևէ գործարանի կամ այլ ոլորտի խոշոր ընկերության առկայությունը, դրա ակտիվությունն ու պասիվությունը անմիջապես ազդում է վիճակագրության վրա։

Կանխատեսումներ՝

profit

Զարգացման նման համատեքստում մարզային քաղաքների ակտիվությունն ու ներգրավվածությունը կշարունակի մնալ 7-8% տեսակարար կշռի սահմաններում։ Մարզային ակտիվության աճը անմիջականորեն կապված է ՀՀ-ում աշխատաշուկայի թվայնացման հետ և ցանկացած մեծ փոփոխություն այդ ոլորտում կհանգեցնի նաև մարզային քաղաքների ակտիվության աճին։

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ՀՀ ՄԱՐԶԵՐՈՒՄ

 

 

Powered by staff.am.