Այս հետազոտության նպատակն է վերլուծել գործատուների կողմից ամենապահանջված սոֆթ և մասնագիտական հմտությունները: Մասնավորապես.

Սոֆթ հմտություն ասելով նկատի ունեն անձնական այն հատկանիշները, որոնք բացի մասնագիտական հմտություններից անհատին անհրաժեշտ են աշխատանքը կատարելու համար: Օրինակ, աշխատասիրությունն ու թիմում աշխատելու ունակությունը դրանք սոֆթ հմտություններ են:

Մասնագիտական հմտությունների տեսանկյունից դիտարկել ենք գործատուների կողմից պահանջվող ինչպես ՏՏ գիտելիքների այնպես էլ առհասարակ մասնգիտական հմտությունների պահանջարկը:

Թոփ 10 ամենապահանջված սոֆթ հմտություններն ըստ աշխատանքի հայտարարությունների (ըստ բոլոր աշխատանքներում ունեցած կշռի)

4-1
4.1. Թոփ 10 ամենապահանջված սոֆթ հմտություններն ըստ աշխատանքի հայտարարությունների (ըստ բոլոր աշխատանքներում ունեցած կշռի)

checked  Վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ գործատուները աշխատանքի հայտարարություններում ամենաշատը նշում են Աշխատասիրությունը որպես կարևոր սոֆթ հմտություն: Այսինքն բոլոր աշխատանքների 20%-ում այս սոֆթ հմտությունն առկա է:

checked  Թիմում աշխատելու ունակությունը նույնպես բարձր է գնահատվում գործատուների կողմից:

checked  Բանակցելու հմտությունը, որը հիմնականում վաճառքի և հաճախորդների հետ աշխատելու դեպքում է անհրաժեշտ, ինչպես նաև ղեկավար պաշտոնների դեպքում, նույնպես բավականին պահանջված է և տեղ է գտել թոփ եռյակում:

checked  Կախված աշխատանքի բնույթից և պարտականությունների կարևոր են նաև Վերլուծական մտածելակերպը, Անկախ աշխատելու ունակությունը և այլն:

Թոփ 10 սոֆթ հմտությունների համեմատությունն ըստ օգտատերերի օնլայն CV-ներում նշված հմտությունների և աշխատանքի պահանջների մեջ նշված հմտությունների

5-1
5.1. Թոփ 10 սոֆթ հմտությունների համեմատությունն ըստ օգտատերերի օնլայն CV-ներում նշված հմտությունների և աշխատանքի պահանջների մեջ նշված հմտությունների

Այս վերլուծության նպատակն է համեմատել գործատուների կողմից աշխատանքի պահանջների մեջ նշված թոփ 10 սոֆթ հմտությունները աշխատանք փնտրողների օնլայն CV-ներում նշված թոփ 10 սոֆթ հմտությունների հետ: Վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ 10-ից 6-ի դեպքում գործատուի և աշխատանք փնտրողի կողմից սոֆթ հմտություններին տրվող առաջնահերթությունը համապտասխանում է, իսկ ահա Ժամանակի կառավարում (Time management), Հաճախորդի/սասարկման ուղղվածություն (Customer centric approach), Վերլուծական հմտություններ (Analyticsl Skills) և Ճկունություն(Flexible) հմտությունները ընդգրկված չեն աշխատանք փնտրողների օնլայն CV-ներում որպես թոփ 10: Դրա փոխարեն աշխատանք փնտրողների մոտ առկա են Նպատակասլացությունը, Առաջնորդի հմտությունները, Գրավոր հաղորդակցման հմտությունները և Անհատական բրենդավորման սոֆթ հմտությունները:

Թոփ 10 մասնագիտական (ոչ-ՏՏ) հմտությունների պահանջարկն ըստ աշխատանքների

5-2
5.2. Թոփ 10 մասնագիտական (ոչ-ՏՏ) հմտությունների պահանջարկն ըստ աշխատանքների

checked  Վիճակագրությունում ընդգրկված են թոփ 10 մասնագիտական հմտությունները, որոնք ներկայացված են ընդհանուր մասնագիտական հմտությունների մեջ իրենց ունեցած կշիռներով:

checked  Ֆինանսական և ռիսկերի կառավարում, որոնողական համակարգերի օպտիմալացում և սոց. մեդիայի մարքեթինգ , ՄՌԿ կառավարում և ռեքրութմենթ, հարկային օրենսդրություն և հաշվապահական ծրագրեր․ ահա սրանք են ամենից շատ պահանջվող մասնագիտական հմտություններն ու գիտելիքները:

checked  Հաշվի առնելով վաճառքի և մարքեթինգի աշխատանքների ծավալն ընդհանուր թվի մեջ՝ Վաճառքի և բիզնեսի զարգացման հմտությունները գլխավորում են այս ցանկը:

Թոփ 15 ՏՏ ծրագրերի/տեխնոլոգիաների գիտելիքների պահանջարկն ըստ աշխատանքի հայտարարությունների

5-3
5.3. Թոփ 15 ՏՏ ծրագրերի/տեխնոլոգիաների գիտելիքների պահանջարկն ըստ աշխատանքի հայտարարությունների

checked   ՏՏ ծրագրերի և տեխնոլոգիաների իմացության պահանջ ունեցող բոլոր աշխատանքների մեջ դիտարկել ենք թոփ 15 ամենապահանջվածները, որոնց թոփ եռյակը համալրում են հիմնականում վեբ տեխնոլոգիաներում կիրառվող ծրագրավորման լեզուները:

checked   Հարկ է նշել, որ հաճախ մեկ հայտարարության մեջ կարող են պահանջվել մեկից ավելի տեխնոլոգիաների և ծրագրերի իմացություն, ինչն էլ արտացոլվել է այս վիճակագրական գրաֆիկում:

Ամբողջական նյութին կարող եք ծանոթանալ այստեղ։

ՀՀ աշխատաշուկայի վերաբերյալ staff.am-ի հետազոտության I, II և III մասերին կարող եք հետևել ստորև նշված հղումներով։

ՄԱՍ 1  ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ․ STAFF.AM ԿԱՐԻԵՐԱՅԻ ՀԱՐԹԱԿԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ ԱՇԽԱՏԱՇՈՒԿԱՅԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ
ՄԱՍ 2  ՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՄԱՍ 3  ԹԱՓՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՏԵՂԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ ԸՍՏ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ԹԱՓՈՒՐ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ 

 

Powered by staff.am.