10Web

182203 Ընկերության էջի դիտումներ

130 հետևորդ

1 ակտիվ աշխատանքներ

143 ընդհանուր աշխատանքներ

10WEB offers premium solutions for managing and optimizing your entire WordPress website creation process. We provide businesses and individuals a full suite of tools to easily design, develop and launch websites, as well as effortlessly manage, optimize and maintain existing websites.

At 10WEB, our mission is to create a product that will help our clients increase productivity, extend the functionality of their websites and make their work more pleasant and effective. This is why we do everything to make sure our solutions combine functionality and aesthetics to enhance the experience with WordPress sites.

Ոլորտ` Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ

Աշխատակիցների քանակը` 50-200

Գտնվելու վայրը: 32 Գյուլբենկյանի փողոց, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Վեբ կայք

Տեղադրված աշխատանքներ (1)

10Web Working Principles

WEAR THE CUSTOMER'S SHOES

We trust our customers to know best what they need. We set and brave challenges with their perspective in mind.

MAKE IT FAST

We know customers don’t like waiting too long. We deliver high-quality products. Really fast.

MAGIC IN USE

Each detail does matter. It’s attention to every potion ingredient that makes magic happen.

PROGRESS IS BETTER THAN PERFECTION

We’re not afraid of failures and mistakes. We progress and innovate through continuous learning, always experimenting and making iterations.  

HAVE A POINT OF VIEW

Having a point of view about what matters and expressing it exponentially increases the chances to make a change and so, a difference.

BE HONEST IN OUR DECISIONS

Data and facts drive our actions. We take the news as it is, no matter how good or bad.  

BE A TEAM PLAYER

Go ahead and share experience and knowledge to empower each member of the team and make him or her better.

Դիտել ավելին

Դիտել հակիրճ

#WorkFromHome. 10Web-ի լավագույն փորձը

10Web-ի արձագանքը  COVID19-ին

Դիտել ավելին

Դիտել հակիրճ

Արտոնությունների փաթեթ

Օպցիաների հիման վրա բաժնետոմսերի ձեռքբերում
Բժշկական ապահովագրություն
Կորպորատիվ միջոցառումներ
Անվճար թեյ, սուրճ եւ հյուրասիրւթյունը
Վճարովի հավելյալ ոչ աշխատանքային օրեր
Խաղերի զոնա կամ այլ զվարճանքներ
Ճկուն աշխատաժամեր
gift 1
Հատուկ ոչ աշխատանքային օրեր

Աշխատակիցները մեր մասին

Կոնտակտներ

32 Գյուլբենկյանի փողոց, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն