10Web

228163 Ընկերության էջի դիտումներ

212 հետևորդ

0 ակտիվ աշխատանքներ

326 ընդհանուր աշխատանքներ

10WEB offers premium solutions for managing and optimizing your entire WordPress website creation process. We provide businesses and individuals a full suite of tools to easily design, develop and launch websites, as well as effortlessly manage, optimize and maintain existing websites.

At 10WEB, our mission is to create a product that will help our clients increase productivity, extend the functionality of their websites and make their work more pleasant and effective. This is why we do everything to make sure our solutions combine functionality and aesthetics to enhance the experience with WordPress sites.

Ոլորտ` Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ

Աշխատակիցների քանակը` 50-200

Գտնվելու վայրը: 32 Գյուլբենկյանի փողոց, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Վեբ կայք

Տեղադրված աշխատանքներ (0)

Այս պահին տվյալ ընկերությունում չկան թափուր աշխատատեղեր։

10Web Working Principles

At 10Web, we follow 7 working principles that ensure a productive and inspiring working environment for our team as well as an incredible experience for our customers.

WEAR THE CUSTOMER'S SHOES

We trust that our customers know their needs best, so we set and accomplish goals with their perspective in mind.

MAKE IT FAST

We know customers don’t like waiting too long, so we deliver high-quality products really fast.

MAGIC IN USE

Every detail matters. It’s the attention to every potion ingredient that makes magic happen!

PROGRESS IS BETTER THAN PERFECTION

We’re not afraid of making mistakes. Instead, we move forward, innovate, experiment, and continuously learn and apply. 

HAVE A POINT OF VIEW

Having a point of view about the things that matter and expressing it increases the chance of creating meaningful and impactful change exponentially.

BE HONEST IN OUR DECISIONS

Data and facts drive our actions. We take the news as it is, regardless of whether it’s good or bad.  

BE A TEAM PLAYER

Share experience and knowledge to empower each team member, ultimately making them better at what they do. 

 

Արտոնությունների փաթեթ

Ճկուն աշխատաժամեր
Օպցիաների հիման վրա բաժնետոմսերի ձեռքբերում
Բժշկական ապահովագրություն
Ընտանիքի անդամների ապահովագրության հնարավորություն արտոնյալ պայմաններով
Աշխատավարձի տարեկան վերանայում
Սպորտային փաթեթ
Մասնագիտական վկայագրերի փոխհատուցում
Մասնագիտական զարգացման փոխհատուցում
Զեղչեր եվ բոնուսներ աշխատակիցներին
Արտոնյալ ֆինանսական ծառայություններ
Կորպորատիվ միջոցառումներ
Օտար լեզվի դասընթացներ
Անվճար թեյ, սուրճ եվ հյուրասիրություն
Պարգեվատրում երեխայի ծննդյան կապակցությամբ
Պարգեվատրում ամուսնության կապակցությամբ
Ծնողական արձակուրդ
Նվերներ տոների կապակցությամբ
Խաղերի զոնա կամ այլ զվարճանքներ

Աշխատակիցները մեր մասին

Կոնտակտներ

32 Գյուլբենկյանի փողոց, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն
Loading
Loading