123Loadboard

1068 Ընկերության էջի դիտումներ

0 հետևորդ

0 ակտիվ աշխատանքներ

4 ընդհանուր աշխատանքներ

Ոլորտ` Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

Գտնվելու վայրը: Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Վեբ կայք

Տեղադրված աշխատանքներ (0)

Այս պահին տվյալ ընկերությունում չկան թափուր աշխատատեղեր։

About 123Loadboard

For over 16 years, 123Loadboard.com has been providing carriers, freight brokers and shippers with important cost-effective services to overcome challenges such as freight matching, credit, compliance, and routing. 123Loadboard is one of the top web-based freight matching companies in North America with one of the fastest, and largest loadboard networks in the trucking industry.

123Loadboard.com, headquartered in Montreal, QC, Canada, is now expanding its product development team in Yerevan.

Glassdoor  | Linkedin  | Twitter  | Facebook  | YouTube 

Կոնտակտներ

Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն