Solidy

1547 Ընկերության էջի դիտումներ

4 հետևորդ

0 ակտիվ աշխատանքներ

8 ընդհանուր աշխատանքներ

Solidy is a full-service mobile, web, and custom software development company, with clients ranging from large corporations to funded startups.

Since 2017 we have been providing our partners with custom solutions that take their businesses to the next level. With over 100 successfully launched projects, we have expertise across a wide range of industries, such as, e-commerce, social platforms, cashback services and fintech solutions.

Our services include but are not limited to:

- Research,

- Business Analysis,

- Design (UI / UX),

- Development (IOS, Android, Web, Backend),

- Software Testing & Manual QA

- Support & Maintenance.

Dedicates Teams

At Solidy we hire top talent that leverages its technical expertise to provide effective and dynamic solutions for your business and help you scale it up.

When in need of a mobile application, custom software or a website, look no further, Solidy is here to help.

Ոլորտ` Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ
Հիմնադրման տարեթիվ` 2017

Աշխատակիցների քանակը` մինչև 50

Գտնվելու վայրը: 1 Պռոշյանի փողոց, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Վեբ կայք

Տեղադրված աշխատանքներ (0)

Այս պահին տվյալ ընկերությունում չկան թափուր աշխատատեղեր։

Արտոնությունների փաթեթ

Աշխատավարձի տարեկան վերանայում
Օտար լեզվի դասընթացներ
Կորպորատիվ միջոցառումներ
Ճկուն աշխատաժամեր
Վճարովի հավելյալ ոչ աշխատանքային օրեր

Կոնտակտներ

1 Պռոշյանի փողոց, Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն
+37411444455