AIST Global

15108 դիտում

9 հետևորդ

0 ակտիվ աշխատանքներ

8 ընդհանուր աշխատանքներ

Ընկերության մասին AIST Global

AIST Global is a software agency providing high-class web development and web design services to its clients worldwide. We are already 3 years in the market. We have worked for the big international market and gained high reputation despite the competition by providing quality and reliability.  We’re at our best when we have complex, difficult projects to get our teeth into. We love to overcome technical software problems with maximum function and elegance. We are always open to new talents, so hurry up to join us. 

Ոլորտ` Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
Ընկերության տեսակը` ՍՊԸ/ԲԲԸ/ՓԲԸ
Հիմնադրման տարեթիվ` 2016

Աշխատողների քանակը` 11-20

Գտնվելու վայրը: Վրացական 16

Վեբ կայք

Տեղադրված աշխատանքներ (0)

Այս պահին տվյալ ընկերությունում չկան թափուր աշխատատեղեր։

We are always looking for fresh talents

Our Values 

  • Be DETAIL-ORIENTED
  • Be RESPONSIBLE
  • Be a TEAM WORKER
  • Be INNOVATIVE
  • Deliver QUALITY

Դիտել ավելին

Դիտել հակիրճ

Կոնտակտներ

Վրացական 16
(044) 477-577, (098) 480-480
https://aist.global/