Alar Stuudios

1119 Ընկերության էջի դիտումներ

1 հետևորդ

0 ակտիվ աշխատանքներ

2 ընդհանուր աշխատանքներ

Ոլորտ` Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
Ընկերության տեսակը` Այլ
Հիմնադրման տարեթիվ` 2003

Աշխատակիցների քանակը` 50-200

Գտնվելու վայրը: Բուդվա, Մոնտենեգրո

Վեբ կայք

Տեղադրված աշխատանքներ (0)

Այս պահին տվյալ ընկերությունում չկան թափուր աշխատատեղեր։

Alar Studios

Our company is more than just an outsourced software developer – we are a true tech partner for our customers, ready to tackle even the most complex challenges. We’re comfortable working with the biggest corporations and the freshest start-ups, as well as developing our own projects.

Կոնտակտներ

Բուդվա, Մոնտենեգրո
+79250580171